Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Guiden Komma igång

I guiden Komma igång kan du skapa ett QlikView-dokument genom att ladda data och skapa ett diagram i några steg.

Starta Guiden Komma igång

Guiden Komma igång startas varje gång du skapar ett nytt QlikView-dokument.

På guidens första sida kan du ange om den ska visas när man skapar ett nytt QlikView-dokument. Inställningen kan också göras i dialogen Användarinställningar som du når från menyn Inställningar.

Steg 1 – Välj en datakälla

Guiden kan bara hantera Excel-filer. Bläddra till den fil som innehåller dina data. Observera att bara det första arbetsarket i en Excel-fil läses in. Om du har data som inte ligger i Excel-format får du i stället använda dialogen Redigera skript för att välja data.

Klicka på Infoga data om du vill låna data från oss.

Klicka på Nästa steg för att fortsätta.

Steg 2 – Datapresentation

Bekräfta hur dina data presenteras och välj om den första raden i Excel-arket ska användas som rubriker eller om du hellre anger egna rubriker. Kolumnrubriker kallas även fältnamn.

För att använda fördefinierade rubriker från datakällan väljer du Använd kolumnrubriker från datafilen. För att skapa egna kolumnrubriker väljer du Lägg till kolumnrubriker. Varje kolumn får en rubrik i formatet A, B osv. För att ange egna rubriker klickar du på rubriken (till exempel A) och skriver den nya rubriken. Klicka på returtangenten för att lämna rubriken.

Klicka på Nästa steg för att fortsätta.

Steg 3 – Spara filen

I dialogen Spara som går du till mappen där du vill spara QlikView-filen och anger ett filnamn.

Välj Spara för att stänga dialogen.

För att ange eller ändra sökvägen för filen klickar du på Spara som… och öppnar dialogen Spara som på nytt.

Klicka på Nästa steg för att fortsätta och skapa ett diagram.

Steg 4 – Välj en diagramtyp

Välj en diagramtyp genom att klicka på dess ikon. Man kan välja mellan de mest använda diagramtyperna i QlikView. Du kan när som helst förvandla diagrammet till någon annan QlikView-diagramtyp via dialogen Egenskaper diagram efter att ha avslutat guiden.

Klicka på Nästa steg för att fortsätta.

Anteckning om informationI detta steg är Bakåt-knappen avaktiverad.

Steg 5 - Fyll ditt diagram med data

Dimension

Välj en dimension i listrutan.

Dimensioner anger de värden som diagramuttrycken ska beräknas för. Dimensioner finns normalt till vänster i tabelldiagram och på x-axeln i t ex stapeldiagram.

Uttryck

Diagramuttryck definierar de beräknade värdena i diagrammet. Uttryck finns normalt till höger i tabelldiagram och på y-axeln i t ex stapeldiagram.

Uttryck i QlikView kan vara såväl korta och enkla som långa och komplexa. Här kan du välja mellan tre mycket vanliga uttryck.

  • Beräkna summan av:
    Välj detta alternativ för att se den numeriska summan av ett fält, till exempel sum(Sales). Välj sedan i listrutan vilket fält som ska summeras.
  • Beräkna medelvärdet av:
    Välj detta alternativ för att se det numeriska medelvärdet av ett fält, till exempel avg(Score). Välj sedan ett fält för beräkningen i listrutan.
  • Räkna antal:
    Välj detta alternativ för att se antal värden i ett fält, till exempel count(OrderID). Välj sedan i listrutan vilket fält värdena ska räknas för.

Klicka på Skapa ett andra diagram om du vill skapa ett diagram till. Det här tar dig tillbaka till steg 4.

Klicka på Nästa steg för att fortsätta.

Steg 6 – Lägg till objekt för att göra urval

Välj den typ av objekt du vill använda för att göra val.

Listboxar:
Välj de fält du vill skapa listboxar för. Du kan välja upp till fem fält i guiden, men det går att lägga till fler när du väl har skapat dokumentet.

Tabellbox:
Det här alternativet inkluderar automatiskt alla tillgängliga fält och placerar dem i en tabell.

Klicka på Skapa för att stänga guiden och skapa dokumentet.

När du har avslutat denna guide kan fler dimensioner och uttryck läggas till eller ändras när som helst via dialogen Egenskaper diagram. Du når diagrammets egenskapsdialog genom att högerklicka på diagrammet och välja Egenskaper....

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com