Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dialogen Variabelöversikt

I dialogen Variabelöversikt visas alla icke dolda variabler och deras värden i en enda lista. Kombinerad med dollarteckenexpansionen i QlikView-uttryck fungerar variabelöversikten som ett slags ”lager för uttryck”.

  • Variabler: I dessa fyra kolumner listas samtliga icke-dolda variabler med namn och respektive värden. Markera kryssrutan i +-kolumnen om du vill inkludera variabler i bokmärken.
  • Definition: Markera en variabel i listan ovan för att visa dess definition. Texten kan redigeras fritt. Ändringarna avspeglas direkt i kolumnen Värde i listan ovanför. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.
  • Kommentar: Ett kommentarsfält där variabelns skapare kan beskriva dess syfte och funktion.
  • Lägg till: Öppnar dialogen Ny variabel där en ny variabel kan definieras.
  • Ta bort: Markera en variabel i listan och klicka på den här knappen för att radera variabeln.
  • Sök: Sök efter tillgängliga variabler utifrån namn.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com