Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Serverobjekt

Serverobjektfönstret gör det lätt för slutanvändare att hantera egna serverobjekt och nå andra användares delade objekt.

Konfigurera fönstret

Serverobjektfönstret kan slås på och stängas av via kommandot Serverobjekt i Visa-menyn eller med tangenten F2. Fönstret kan flyttas och placeras på valfri sida om QlikViews applikationsfönster. Det kan även sväva fritt intill QlikView-fönstret.

Serverobjektfönstret kan visas medan man arbetar med lokala dokument (som inte ligger på en server), men då fyller det ingen funktion.

Serverobjektfönstret består av två fönster. Under Mina objekt finns en lista över användarens egna personliga serverobjekt för det aktiva serverdokumentet. Under Delade objekt finns en lista över alla delade arkobjekt (även användarens egna objekt) som är länkade till det aktuella serverdokumentet.

För att dölja ett objekt i QlikViews dokumentfönster högerklickar man på objektet och väljer Ta bort. För att visa objektet i layouten igen måste man dra objektet från Serverobjektfönstret.

När man hovrar med markören över ett objekt visas ett popup-fönster med information om objektet, objekttypen, ägaren och senaste ändringsdatum.

Delade objekt

Här visas delade objekt. De kan grupperas efter typ, ägare eller datum. Grupperingen kan ändras genom att man klickar på pilen intill rubriken Delade objekt. Listan kan expanderas så att den visar mer information om varje objekt. Den kan även komprimeras för att spara plats. Klicka på pilen intill objektet för att expandera listan. Klicka igen för att komprimera den.

De objekt som visas i layouten är förkryssade under Mina objekt och Delade objekt.

För att använda någon annans delade objekt måste man dra det till dokumentfönstret.

Lägga till och dela objekt

När man skapar ett nytt server-arkobjekt läggs det automatiskt till i listan Mina objekt.

För att dela med dig av egna serverobjekt till andra användare högerklickar du på objektet under Mina objekt och väljer Dela med alla eller Dela behörighet.... Öppnar dialogen Delar.

Delning

I dialogen Delning kan du konfigurera hur objektet ska delas. Välj ett av alternativen i listrutan Dela behörighet för att dela ut ett objekt.

  • Dela inte: Objektet delas inte med andra användare.
  • Dela med alla: Objektet delas med alla användare.
  • Dela enligt användarnamn: Objektet delas med de användare som visas i listan nedan.

Objektet visas då i fönstret under Delade objekt men syns även under Mina objekt där det är markerat med en liten hand för att visa dess delade status.

För att ta bort delningen för ett objekt som tidigare varit delat högerklickar du på objektet under Mina objekt, väljer Sluta dela ut eller Dela behörighet igen för att öppna dialogen Delar och välj sedan Dela inte i listrutan Dela behörighet. Objektet försvinner från listan Delade objekt och finns inte längre tillgängligt för andra användare. Observera att det inte försvinner från andra användares aktiva sessioner.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com