Gå till huvudinnehåll

Sök/Ersätt i skriptet

Dialogen Sök/Ersätt används för att leta efter specifika textsträngar i skriptet och för att göra flera eller stora ändringar i det. Den öppnas från menyn Redigera i dialogen Redigera skript.

Fält i Sök/Ersätt
Fält Beskrivning
Sök Textsträngen som ska sökas.
Ersätt med Texten som ska ersätta söksträngen.
Sök nästa Flyttar urvalet till nästa förekomst av söksträngen.
Replace Ersätter text i det valda avsnittet.
Ersätt alla Ersätter text i alla förekomster av söksträngen.
Skilj mellan versaler och gemener Om denna kryssruta är markerad blir sökningen skiftlägeskänslig.
Sökning på ord Om denna kryssruta är markerad kommer QlikView endast att hitta förekomster av söksträngen som innehåller hela ord (avgränsade av mellanslag eller andra tecken som inte är bokstäver).
Sök i alla flikar Om detta alternativ är markerat görs sök/ersätt över alla skriptflikar.
Uppåt Markera detta alternativ för att söka uppåt i skriptet.
Nedåt Markera detta alternativ för att söka nedåt i skriptet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com