Gå till huvudinnehåll

Öppna Internetfiler eller Öppna QlikView-dokument

Denna dialog visas när du klickar på någon av knapparna QlikView-fil... eller Tabellfiler... på sidan Data i verktygsfönstret i dialogen Redigera skript under förutsättning att kryssrutan Använd FTP är markerad. Beroende på vilken knapp som användes för att öppna dialogen heter den antingen Öppna QlikView-dokument eller Öppna internetfiler, men funktionaliteten är densamma. Den här dialogen kan också användas för att öppna QlikView-dokument. För att göra detta väljer du Öppna ftpArkiv-menyn.

I listboxen till väljer man servern som innehåller de(n) fil(er) man önskar använda. Om servern inte finns med i listan, skriv in dess namn och klicka därefter på Koppla upp.

Dialogen Öppna
Fält Beskrivning
Ftp-serveradress Första gången du ansluter till servern måste du ange adressen här.
Användarnamn Användarnamnet anges här om inte Anonym inloggning är förkryssad.
Lösenord Lösenordet anges här om inte Anonym inloggning är förkryssad.
Connect Genom att klicka på denna knapp kopplar man upp sig mot vald server. Om du väljer en server direkt från listan hoppas den här proceduren över.
Passiv semantik En passiv FTP kan behöva användas för att ansluta genom en brandvägg.
Anonym inloggning Användaren kan logga in utan att ange användarnamn och lösenord.
Filnamn När du är ansluten till servern visas namnet på vald(a) fil(er) här.
Filformat Ange önskad filtyp här.
Öppna När du klickar på den här knappen genereras en load-sats som kommer att infogas i laddningsskriptet i dialogen Redigera skript

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com