Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Exportera och skriva ut

Skriv ut: Allmänt

På fliken Allmänt kan du göra inställningar för skrivare och papper. Ytterligare utskriftsinställningar kan göras på de andra flikarna.

I området Skrivare är alla tillgängliga skrivare listade i en listruta. Du kan nå sidan Egenskaper genom att klicka på den här knappen.

I området Papper kan du göra inställningar för papprets Storlek och Källa (magasin).

Här kan du också ändra papprets Orientering, ange de Sidor som ska skrivas ut och ange Antal kopior och om du vill ha Kopior tillsammans.

I området Storlek finns det tre olika anpassningsalternativ.

  • Anpassa till _ %: Kryssa för det här alternativet och ange en procentsats för att öka eller minska anpassningen på utskriften.
  • Anpassa till 1x1 sidor: Kryssa för det här alternativet för att anpassa utskriften till papprets storlek. Utskriften kan bli bättre om du ändrar dess Orientering.
  • Anpassa till _ x _ sidor: Kryssa för det här alternativet för att anpassa utskriften till angivet antal sidor.
Anteckning om informationOm du öppnade dialogen Skriv ut genom att använda kommandot Arkiv: Skriv ut ark, är inte området Storlek tillgängligt. Det ersätts istället av Arkalternativ där du kan ange om du vill skriva ut bara Detta ark eller Alla ark och om du vill att utskriften ska Inkludera bakgrund.

Följande alternativ finns dessutom:

Generella knappar för utskrift
Knapp Beskrivning
Spara inställningar Klicka på den här knappen för att spara dina inställningar för sidhuvud och sidfot samtidigt som du fortsätter med andra inställningar i dialogen.
Granska Öppnar ett fönster med en detaljerad förhandsvisning av det aktuella objektet som ska skrivas ut.
Skriv ut Klicka på den här knappen för att utföra utskriften och stänga dialogen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com