Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Egenskaper för datalänk

Denna dialog används för att skapa en koppling till en OLE DB-datakälla, vanligen via ODBC. Dialogen öppnas när man klickar på Koppla upp... på fliken Data i Tool-fönstret i dialogen Redigera skript.

Den första sidan innehåller en lista över OLE DB-providers. För att skapa en koppling till en ODBC-datakälla, välj OLE DB Provider for ODBC Drivers och klicka sedan på Nästa>> för att fortsätta till fliken Anslutning.

På fliken Anslutning under 1 måste du ange datakällan genom att välja en datakälla som har angivits tidigare. Det finns två olika typer av datakällor:

Fördefinierade datakällor

ODBC-datakällor som har fördefinierats går att komma åt genom att välja alternativknappen Använd källnamn för data. Listrutan innehåller alla definierade datakällor. Välj den datakälla som ska användas.

Om det är nödvändigt, ange användarnamn och lösenord för datakällan, i rutorna Användarnamn och Lösenord. Anslutningen kan även testas genom att man trycker på knappen Testa anslutning.

Klicka på OK. Din connect-sats är klar.

Skapa ODBC-datakällor

Generiska datakällor

Generiska datakällor används för exempelvis databasfiler. För att använda en generisk datakälla eller skapa en ny källa, välj alternativet Använd sträng för anslutning och klicka på Skapa. Därvid öppnas dialogen Välj datakälla.

Det finns två typer av datakällor tillgängliga: Fildatakällor och maskindatakällor. De senare är specifika för den lokala datorn och användaren, medan fildatakällor är specifika för olika filer. Valfri parameter kan användas. Välj en av flikarna i dialogen Välj datakälla.

Generiska datakällor används för exempelvis databasfiler. För att använda en generisk datakälla eller skapa en ny datakälla, välj alternativet Använd sträng för anslutning och klicka på Skapa. Därvid öppnas dialogen Välj datakälla.

Det finns två typer av datakällor tillgängliga: Fildatakällor och maskindatakällor. De senare är specifika för den lokala datorn och användaren, medan fildatakällor är specifika för olika filer. Använd valfri datakälla. Välj en av flikarna i dialogen Välj datakälla.

Dubbelklicka på en datakälla och leta upp den önskade databasfilen i dialogen som öppnas.

Anteckning om informationOm du valt en MS Access-datakälla, kommer du till en mellanliggande dialog, där du klickar på knappen Databas....

Tryck på RETUR för att återvända till den andra sidan i dialogen Egenskaper för datalänk.

Ange vid behov Användarnamn och Lösenord. Det är också möjligt att testa anslutningen genom att klicka på knappen Testa anslutning.

Klicka på OK. Din connect-sats är klar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com