Gå till huvudinnehåll

Tabellvy

Dialogen Tabellvy öppnas när du väljer Tabellvy från Arkiv-menyn eller trycker på Ctrl+T.

The Table Viewer dialog

Denna dialog används för att åskådliggöra datatabellstrukturen i det aktuella QlikView-dokumentet. Tabellerna visas som boxar med en lista över de fält som de innehåller. Kopplingslinjer mellan boxarna visar hur de är associerade med varandra. På ställen där fler än två linjer möts finns kopplingspunkter i form av små prickar.

Tabellerna, kopplingspunkterna samt även de punkter där kopplingarna vinklas kan flyttas med hjälp av drag-och-släpp-tekniken (se nedan). När man ändrar layouten på detta sätt sparas förändringarna med dokumentet såvida man inte lämnar dialogen genom att klicka Avbryt.

Det finns två vyer (vars layouter lagras separat) att välja mellan. De är:

 • Intern tabellvy är standardvyn. Den visar datatabellerna så som de lagras av QlikView. Komposita syntetiska nycklar bildas i de tabeller som delar fler än ett fält. Syntetiska tabeller används för att länka dem. Det är denna vy som bäst förklarar QlikView-logiken samt som även ger en väldigt ren layout där varje tabellpar har högst en koppling sinsemellan.

  The Internal Table View. Tables are connected at a single point by synthetic keys.
 • Vy över källtabeller visar datatabellerna så som de läses av QlikView. Här finns inga syntetiska fält eller syntetiska tabeller. Komposita nycklar visas som flera kopplingar mellan tabeller.

  The Source Table View. Tables are connected by multiple connectors.

När man hovrar med markören över ett av fälten i en tabell visas en popup med information om fältets innehåll:

 • Packningstäthet på information är antalet poster som har värden (dvs inte NULL) i detta fält jämfört med det totala antalet poster i tabellen.

 • Delmängdsförhållandet är antalet distinkta värden i detta fält i denna tabell jämfört med det totala antalet distinkta värden i detta fält (dvs även i andra tabeller).
 • Tabellkommentarer visas i en popup.
 • Fältkommentarer visas i en popup.
 • Taggar som läggs till i skriptet eller på sidan Dokumentegenskaper: Tabeller, inklusive systemtaggar, visas i verktygstipset.

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com