Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Starta QlikView

Starta QlikView från Start-menyn, Program eller genom att dubbelklicka på ett QlikView-dokument.

Du kan även starta QlikView från kommandoraden med de parametrar som beskrivs i följande avsnitt.

Kommandoradssyntax

Om du vill starta QlikView från kommandoraden använder du följande syntax:

[ sökväg ]Qv.exe[ { switch } dokumentfil ]

 

[ sökväg ] är sökvägen till filen, antingen absolut eller relativt den aktuella katalogen.

dokumentfil::= [ sökväg ] dokumentfilnamn

dokumentfilnamn är namnet på dokumentfilen.

Växlar

Du kan använda växlar för att starta QlikView med olika alternativ.

Anteckning om informationVäxlarna /r, /rp, /l, /lp och /nodata är ömsesidigt exkluderande. Du kan bara använda en av dem i ett kommando.
Startväxlar i QlikView
Växel Beskrivning
/r

Öppnar dokumentet, utför en laddning och stänger QlikView.

/rp

Öppnar dokumentet, utför en partiell laddning och stänger QlikView.

/l Öppnar dokumentet och utför en laddning.
/lp Öppnar dokumentet och utför en partiell laddning.
/nodata Öppnar dokumentet utan fält- och tabelldata.
/v

Tilldelar ett värde till en variabel innan exekvering av skriptet börjar.

Syntax: /vVariableName=AssignedValue

Exempel: /vMyVariable=12

Anteckning om informationDet går inte att använda /v tillsammans med /nodata. Värdet som definieras med /v tilldelas inte.
/NoSecurity

Ignorerar QlikViews säkerhetsåtgärder mot skadliga makron och skript som är inbäddade i QlikView-dokument. Varningsdialoger som frågar om användaren accepterar potentiellt skadlig kod kommer inte att visas.

Anteckning om varningVi rekommenderar att du använder den här växeln med försiktighet och endast när du arbetar med säkra dokument.

Exempel:  

qv.exe /r/vMyvar=123 abc.qvw

Anteckning om tips

För att undvika att felmeddelanden visas när skript exekveras i batchläge, bör 0 anges för skriptvariabeln errormode i skriptet.

Felvariabler

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com