Gå till huvudinnehåll

Filguiden

Filguiden öppnas automatiskt när du öppnar en fil eller ett HTML-dokument via knappen Tabellfiler... på sidan Data i Verktygsrutan i Redigera skript-dialogen. Guiden öppnas också när man öppnar en fil som inte är i QlikView-format från Arkiv-menyn.

QlikView känner igen avgränsade textfiler (t.ex. csv-filer), fixpostfiler, dif-filer, Excel-filer, html-filer och xml-filer. Dessa filtyper har samlingsnamnet tabellfiler.

Filer kan laddas ner från ett lokalt nätverk eller direkt från Internet.

Om man vill ladda en fil från ett lokalt nätverk kan man använda knappen Tabellfiler i dialogen Redigera skript. Om filen har något av tabellfilstilläggen .csv, .txt, .tab, .skv, .fix, .dif, .htm, .html, .shtml, .xhtml, .php eller .asp, kommer filen att visas i dialogen Öppna lokala filer. Man kan även öppna en fil som har ett annat filtillägg om man ställer in Filformat på Alla filer (*.*) under Öppna lokala filer. Filinnehållet måste dock kunna tolkas av QlikView, vilket är en annan sak än vilket filtillägg filen har.

För att öppna en fil direkt från Internet klistrar man in URL:en (som har kopierats från webbläsaren) i textboxen Filnamn i ftp-läsarens dialog och klickar Öppna.

När en fil har valts öppnas filguiden. Den innehåller fem sidor: Källa, Typ, Omvandla, Alternativ och Skript. Eftersom det är mycket ovanligt att man behöver ändra något på sidan Källa, börjar guiden med sidan Typ. Användaren förflyttar sig mellan sidorna med knapparna <<Bakåt och Nästa>>.

På sidorna Typ och Alternativ finns ett förhandsgranskningsfönster, där man ser hur QlikView har tolkat filen. Sidan Skript ger möjlighet att ställa in hur skriptet ska presenteras i Redigera skript-dialogen.

Knappen Slutför stänger guiden och genererar en load-sats i skriptet.

Om man vill ladda en fil från ett lokalt nätverk kan man använda knappen Tabellfiler i dialogen Redigera skript. Om filen exempelvis har något av tabellfil-tilläggen .csv, .txt, .tab, .skv, .fix, .dif, .htm, .html, .shtml, .xhtml, .php eller .asp, kommer filen att visas i dialogen Öppna lokala filer. Man kan även öppna en fil som har ett annat filtillägg om man ställer in FiltyperAlla filer (*.*) i dialogen Öppna lokala filer. Filinnehållet måste dock kunna tolkas av QlikView, vilket är en annan sak än vilket filtillägg filen har.

För att öppna en fil direkt från Internet klistrar man in URL:en (som har kopierats från webbläsaren) i textboxen Filnamn i ftp-läsarens dialog och klickar Öppna.

När en fil har valts öppnas filguiden. Den innehåller fem sidor: Källa, Typ, Omvandla, Alternativ och Skript. Eftersom det är mycket ovanligt att man behöver ändra något på sidan Källa, börjar guiden med sidan Typ. Man förflyttar sig mellan sidorna med knapparna <<Bakåt och Nästa>>.

På sidorna Typ och Alternativ finns ett förhandsgranskningsfönster, där man ser hur QlikView har tolkat filen. Sidan Skript ger möjlighet att ställa in hur skriptet ska presenteras i Redigera skript-dialogen.

Knappen Slutför stänger guiden och genererar en load-sats i skriptet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com