Gå till huvudinnehåll

Column - diagramfunktion

Column() returnerar det värde som återfinns i kolumnen som motsvarar ColumnNo i en rak tabell om dimensionerna ignoreras. Exempelvis returnerar Column(2) värdet för den andra måttkolumnen.

Syntax:  

Column(ColumnNo)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

  • ColumnNo: Kolumnnumret för en kolumn i tabellen som innehåller ett mått.
    Anteckning om informationFunktionen Column() ignorerar dimensionskolumner.

Begränsningar:  

  • Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

  • Om ColumnNo refererar till en kolumn för vilken det inte finns något mått, returneras ett NULL-värde.

  • Rekursiva anrop returnerar NULL.

Exempel och resultat:  

Resultat för skriptexempel
Exempel Resultat

Order Value läggs till i tabellen i form av ett mått med uttrycket:  Sum(UnitPrice*UnitSales).

Total Sales Value läggs till i form av ett mått med uttrycket: Sum(TOTAL UnitPrice*UnitSales)

% Sales läggs till i form av ett mått med uttrycket 100*Column(1)/Column(2)

Resultatet för Column(1) tas från kolumnen Order Value eftersom det är den första måttkolumnen.

Resultatet för Column(2) tas från kolumnen Total Sales Value eftersom det är den andra måttkolumnen.

Se resultaten i kolumnen % Sales i exemplet Procent försäljning totalt.

Välj Customer A.

Urvalet förändrar värdet Total Sales Value, och därmed förändras %Sales. Se exemplet Procent försäljning för en vald kund.
Procent försäljning totalt
Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 505 29.70
A AA 16 4 64 505 12.67
A BB 9 9 81 505 16.04
B BB 10 5 50 505 9.90
B CC 20 2 40 505 7.92
B DD 25 - 0 505 0.00
C AA 15 8 120 505 23.76
C CC 19 - 0 505 0.00
Procent försäljning för en vald kund
Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 295 50.85
A AA 16 4 64 295 21.69
A BB 9 9 81 295 27.46

Data som används i exempel:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com