Gå till huvudinnehåll

FieldValueCount

FieldValueCount() är en integer-funktion som finner antalet distinkta värden i ett fält.

Syntax:  

FieldValueCount(field_name)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

  • field_name: Namnet på det fält för vilket index krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.
Anteckning om informationSortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel:  

Lägg till nedanstående exempeldata i dokumentet och kör det. I följande exempel används fältet: First name från tabellen Names.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Diagramfunktion – i en tabell som innehåller dimensionen First name lägger du till följande som mått:

FieldValueCount('First name')

5 eftersom Peter visas två gånger.

Diagramfunktion med First name:

FieldValueCount('Initials')

6 eftersom Initials endast innehåller distinkta värden.

Skriptfunktion – givet att tabellen Names är laddad, som i exempeldata:

John1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=5, eftersom ”John” visas två gånger

Skriptfunktion med Names:

John1:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=6, eftersom ”Initials” endast innehåller distinkta värden.

Data som används i exemplet:

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

FieldCount1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

 

FieldCount2:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com