Przeskocz do zawartości głównej

Column - funkcja wykresu

Funkcja Column() zwraca wartość z kolumny określonej jako ColumnNo w tabeli prostej, bez uwzględniania wymiarów. Na przykład wyrażenie Column(2) zwraca wartość z drugiej kolumny miary.

Składnia:  

Column(ColumnNo)

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

  • ColumnNo: Numer kolumny w tabeli zawierającej miarę.
    InformacjaFunkcja Column() ignoruje kolumny z wymiarem.

Ograniczenia:  

  • Sortowanie według wartości Y w wykresach albo sortowanie według kolumn wyrażeń w tabelach jest niedozwolone, gdy w dowolnym z wyrażeń wykresu stosowana jest ta funkcja wykresu. W takiej sytuacji te opcje sortowania są automatycznie wyłączone. Kiedy używasz tej funkcji wykresu w wizualizacji albo tabeli, sortowanie wizualizacji zostanie przywrócone do sortowania danych wejściowych tej funkcji.

  • Jeśli argument ColumnNo odwołuje się do kolumny, dla której nie istnieje miara, wówczas zwracana jest wartość NULL.

  • Wywołania rekurencyjne będą zwracać NULL.

Przykłady i wyniki:  

Przykładowe wyniki skryptu
Przykład Wynik

Do tabeli dodano miarę Order Value z wyrażeniem  Sum(UnitPrice*UnitSales).

Do tabeli dodano miarę Total Sales Value z wyrażeniem Sum(TOTAL UnitPrice*UnitSales)

Do tabeli dodano miarę % Sales z wyrażeniem 100*Column(1)/Column(2).

Wynik funkcji Column(1) jest pobierany z kolumny Order Value, ponieważ jest to pierwsza kolumna z miarą.

Wynik funkcji Column(2) jest pobierany z kolumny Total Sales Value, ponieważ jest to druga kolumna z miarą.

Sprawdź wyniki w kolumnie % Sales na przykładzie zatytułowanym Procent łącznej sprzedaży

Wybierz Customer A.

Selekcja ta zmienia wartość w kolumnie Total Sales Value oraz w efekcie w kolumnie %Sales. Zobacz przykład Procent sprzedaży dla wybranego klienta
Procent łącznej sprzedaży
Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 505 29.70
A AA 16 4 64 505 12.67
A BB 9 9 81 505 16.04
B BB 10 5 50 505 9.90
B CC 20 2 40 505 7.92
B DD 25 - 0 505 0.00
C AA 15 8 120 505 23.76
C CC 19 - 0 505 0.00
Procent sprzedaży dla wybranego klienta
Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 295 50.85
A AA 16 4 64 295 21.69
A BB 9 9 81 295 27.46

Dane zastosowane w przykładach:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com