Gå till huvudinnehåll

FieldIndex - skript- och diagramfunktion

FieldIndex() returnerar den placering som fältvärdet value har i fältet field_name (i laddningsordning).

Syntax:  

FieldIndex(field_name , value)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

  • field_name: Namnet på det fält för vilket index krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.
  • value: Värdet för fältet field_name.

Begränsningar:  

  • Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen. Den här begränsningen gäller inte funktionen ekvivalent skript.

  • Om value inte påträffas bland fältvärdena i fältet field_name returneras 0.

Exempel:  

Lägg till nedanstående exempeldata i dokumentet och kör det. I följande exempel används fältet: First name från tabellen Names.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Diagramfunktion – i en tabell som innehåller dimensionen First name lägger du till följande som mått:

FieldIndex ('First name','John')

1, eftersom ”John” visas först i laddningsordningen för fältet First name. Observera att John skulle visas som nummer 2 från toppen i en listbox eftersom den sorteras alfabetiskt, inte efter laddningsordning.

Diagramfunktion med First name:

FieldIndex ('First name','Peter')

4, eftersom FieldIndex() returnerar endast ett värde, nämligen den första förekomsten i laddningsordningen.

Skriptfunktion – givet att tabellen Names är laddad, som i exempeldata:

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

MyJohnPos=1, eftersom ”John” visas först i laddningsordningen för fältet First name. Observera att John skulle visas som nummer 2 från toppen i en listbox eftersom den sorteras alfabetiskt, inte efter laddningsordning.

Skriptfunktion med Names:

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;

MyPeterPos=4, eftersom FieldIndex() returnerar endast ett värde, nämligen den första förekomsten i laddningsordningen.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com