Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Peek - skriptfunktion

Peek() hittar värdet av ett fält i en tabell för en rad som redan har laddats eller som finns i internminnet. Radnumret kan anges, liksom tabellen.

Syntax:  

Peek(field_name[, row_no[, table_name ] ] )

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Peek-argument
Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket returvärdet krävs.Inmatat värde måste anges som en sträng (t ex en litteral inom citationstecken).
row_no

Den rad i tabellen som anger det fält som krävs. Kan vara ett uttryck, men måste lösas till ett heltal. 0 anger första posten, 1 andra posten o.s.v. Negativa tal markerar ordningen från slutet av tabellen.

Om ingen row angivits, antas -1.

table_name En tabelletikett utan avslutande kolon. Om inget table_name har angivits antas den aktuella tabellen. Om det används utanför LOAD-satsen, eller refererar till en annan tabell, måste tabellnamnet table_name anges.

Begränsningar:  

För den första posten i en intern tabell kommer funktionen att returnera NULL.

Exempel 1:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

EmployeeDates:

Load * Inline [

EmployeeCode|StartDate|EndDate

101|02/11/2010|23/06/2012

102|01/11/2011|30/11/2013

103|02/01/2012|

104|02/01/2012|31/03/2012

105|01/04/2012|31/01/2013

106|02/11/2013|

] (delimiter is '|');

 

FirstEmployee:

Load EmployeeCode, Peek('EmployeeCode',0) As EmpCode

Resident EmployeeDates;

 

EmpCode = 101, eftersom Peek(EmployeeCode,0) returnerar det första värdet för EmployeeCode i tabellen EmployeeDates.

Att ersätta värdet på argumentet row_no returnerar värdena för andra rader i tabellen, enligt följande:

Peek('EmployeeCode',2) returnerar det tredje värdet i tabellen: 103.

Observera dock att utan att ange tabellen som det tredje argumentet table_no, refererar funktionen till den aktuella tabellen (i detta fall, internt). Resultatet för Peek(EmployeeCode,-2) är flera värden:

Resultat för exempel 1
EmployeeCode EmpCode
101 -
102 -
103 101
104 102
105 103
106 104

Exempel 2:  

FirstEmployee:

Load EmployeeCode, Peek('EmployeeCode',-2,'EmployeeDates') As EmpCode

Resident EmployeeDates;

 

Genom att ange argumentet table_no som 'EmployeeDates', returnerar funktionen det näst sista värdet för EmployeeCode i tabellen EmployeeDates: 105.

Exempel 3:  

Funktionen Peek() kan användas för att referera till data som inte är laddade ännu.

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

T1:

LOAD * inline [

ID, Value

1|3

1|4

1|6

3|7

3|8

2|1

2|11

5|2

5|78

5|13

] (delimiter is '|');

T2:

LOAD

*,

IF(ID=Peek('ID'), Peek('List')&','&Value,Value) AS List

RESIDENT T1

ORDER BY ID ASC;

DROP TABLE T1;

 

Skapa en tabell på ett ark i ditt dokument med ID, List och Value som dimensioner.

Resultat för exempel 3
ID List Value
1 6 6
1 6,3 3
1 6,3,4 4
2 11 11
2 11,10 10
2 11,10,1 1
3 8 8
3 8,7 7
5 13 13
5 13,2 2
5 13,2,78 78

Satsen IF() byggs från den tillfälliga tabellen T1.
Peek('ID') hänvisar till fältet ID i föregående rad i aktuell tabell T2.
Peek('List') hänvisar till fältet List i föregående rad i tabellen T2, som byggs då uttrycket utvärderas.

Satsen utvärderas enligt följande:
Skriv ner värdet av Peek('List') konkatenerat med det aktuella värdet av Value om det aktuella värdet av ID är det samma som det tidigare värdet av ID. Annars skriver du det aktuella värdet av endast Value.

Om Peek('List') redan innehåller ett sammanlänkat resultat, kommer det nya resultatet Peek('List)' sammanlänkas till det.

Anteckning om informationObservera satsen Order by. Detta anger hur tabellen ordnas (genom ID i stigande ordning). Utan detta använder funktionen Peek() godtycklig ordning som den interna tabellen har, vilket kan leda till oförutsägbara resultat.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com