Ga naar hoofdinhoud

Column - grafiekfunctie

Column() retourneert de waarde in de kolom die overeenkomt met ColumnNo in een strakke tabel, waarbij dimensies buiten beschouwing worden gelaten. Zo retourneert Column(2) bijvoorbeeld de waarde van de tweede kolom met metingenen.

Syntaxis:  

Column(ColumnNo)

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

  • ColumnNo: Kolomnummer van een kolom in de tabel die een meting bevat.
    InformatieDe functie Column() negeert dimensiekolommen.

Beperkingen:  

  • Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie.

  • Als ColumnNo verwijst naar een kolom waarvoor geen meting beschikbaar is, wordt een NULL-waarde geretourneerd.

  • Recursieve oproepen retourneren een NULL-waarde.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeeldresultaten
Voorbeeld Resultaat

Order Value wordt als meting aan de tabel toegevoegd met de uitdrukking: Sum(UnitPrice*UnitSales).

Total Sales Value wordt als meting toegevoegd met de uitdrukking: Sum(TOTAL UnitPrice*UnitSales)

% Sales wordt als meting toegevoegd met de uitdrukking 100*Column(1)/Column(2)

Het resultaat van Column(1) wordt opgehaald uit de kolom Order Value, omdat dit de eerste metingkolom is.

Het resultaat van Column(2) wordt opgehaald uit de kolom Total Sales Value, omdat dit de tweede metingkolom is.

Zie de resultaten in de kolom % Sales in het voorbeeld Percentage totale verkoop.

Voer de selectie Customer A uit.

De selectie wijzigt de Total Sales Value, en dus de %Sales. Zie het voorbeeld Percentage verkoop voor geselecteerde klant.
Percentage totale verkoop
Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 505 29.70
A AA 16 4 64 505 12.67
A BB 9 9 81 505 16.04
B BB 10 5 50 505 9.90
B CC 20 2 40 505 7.92
B DD 25 - 0 505 0.00
C AA 15 8 120 505 23.76
C CC 19 - 0 505 0.00
Percentage verkoop voor geselecteerde klant
Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 295 50.85
A AA 16 4 64 295 21.69
A BB 9 9 81 295 27.46

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com