Gå till huvudinnehåll

FieldValue - skript- och diagramfunktion

FieldValue() returnerar det värde som påträffas vid placeringen elem_no för fältet field_name (i laddningsordning).

Syntax:  

FieldValue(field_name , elem_no)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

  • field_name: Namnet på det fält för vilket index krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.
  • elem_no: Lägesnumret (elementnumret) på fältet, efter laddningsordning, som värdet returneras för. Detta kan motsvara en rad i en tabell, men det beror på i vilken ordning elementen (raderna) läses in.

Begränsningar:  

  • Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen. Den här begränsningen gäller inte funktionen ekvivalent skript.

  • Om elem_no är större än antalet fältvärden returneras NULL.

Exempel:  

Lägg till nedanstående exempeldata i dokumentet och kör det. I följande exempel används fältet: First name från tabellen Names.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Diagramfunktion – i en tabell som innehåller dimensionen First name lägger du till följande som mått:

FieldValue('First name','1')

John, eftersom John visas först i laddningsordningen i fältet First name. Observera att John skulle visas som nummer 2 från toppen i en listbox , efter Jane, eftersom den sorteras alfabetiskt, inte efter laddningsordning.

Diagramfunktion med First name:

FieldValue('First name','7')

NULL, eftersom det endast finns 6 värden i fältet First name.

Skriptfunktion – givet att tabellen Names är laddad, som i exempeldata:

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

MyPos1=John, eftersom ”John” visas först i laddningsordningen i fältet First name.

Skriptfunktion med Names:

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

MyPo2s= - (Null), eftersom det endast finns 6 värden i fältet First name.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com