Gå till huvudinnehåll

Dimensionality

Dimensionality() returnerar antalet dimensioner för den aktuella raden. Vad gäller pivottabeller returnerar funktionen det totala antalet dimensionskolumner som har icke-aggregerat innehåll, d.v.s. inte innehåller delsummor eller dolda aggregeringar.

Syntax:  

Dimensionality ( )

Returnerad datatyp: heltal

Begränsningar:  

Funktionen är endast tillgänglig i diagram. Antalet dimensioner i all rader, utom totalen som blir 0, returneras. För alla diagramtyper utom pivottabeller returnerar den antalet dimensioner i alla rader utom summan som blir 0.

Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel:  

Dimensionalitet används vanligen när man vill göra en beräkning enbart om det finns ett värde för en dimension.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

För en tabell som innehåller dimensionen UnitSales kanske du enbart vill indikera en faktura som skickad:

IF(Dimensionality()=3, "Invoiced").

-

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com