Gå till huvudinnehåll

Concat - diagramfunktion

Concat() används för att kombinera strängvärden. Funktionen returnerar den aggregerade strängkonkateneringen av alla värden av uttrycket utvärderat över varje dimension.

Syntax:  

Concat({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] string[, delimiter[, sort_weight]])

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

  • string: Det uttryck eller fält som innehåller den sträng som ska behandlas.
  • delimiter: Varje värde kan avgränsas med den sträng som finns i delimiter.
  • sort-weight: Konkanteneringens ordning kan avgöras av värdet på dimensionen sort-weight, om sådant finns, där strängen motsvarar det lägsta värde som visas först i konkateneringen.
  • SetExpression: Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
  • DISTINCT: Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
  • TOTAL: Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
Concat(Team)

Tabellen är konstruerad av dimensionerna SalesGroup och Amount, samt variationer av måttet Concat(Team). Bortse från totalvärderesultatet och observera att trots att det finns data för åtta värden av Team spridda över två värden av SalesGroup, är det enda resultatet av måttet Concat(Team) som konkatenerar fler än ett Team-strängvärde i tabellen alltså raden med dimensionen Amount 20 000, vilket ger resultatet BetaGammaGamma. Detta beror på att det finns tre värden för Amount 20 000 i indata. Alla andra resultat förblir okonkatenerade när måttet omfattar dimensionerna eftersom det bara finns ett värde av Team för varje kombination av SalesGroup och Amount.

Concat(DISTINCT Team,', ') Beta, Gamma. eftersom DISTINCT-kvalificeraren betyder att dubblettresultatet för Gamma ignoreras. Dessutom definieras avgränsarargumentet som ett komma följt av mellanslag.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team) Alla strängvärden av Team konkateneras om TOTAL-kvalificeraren används. Med fältvalet <SalesGroup> angivet delar detta resultatet i två värden av dimensionen SalesGroup. För SalesGroupEast är resultaten AlphaBetaDeltaGammaGamma. För SalesGroupWest är resultaten EpsilonEtaThetaZeta.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team,';', Amount) Genom att lägga till argumentet för sort-weight: Amount ordnas resultaten efter värdet på dimensionen Amount. Resultaten blir DeltaBetaGammaGammaAlpha och EtaEpsilonZEtaTheta.

Data som används i exempel:

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

Exempeldata som tabell
SalesGroup Amount Concat(Team) Concat(TOTAL <SalesGroup> Team)
East 25000 Alpha AlphaBetaDeltaGammaGamma
East 20000 BetaGammaGamma AlphaBetaDeltaGammaGamma
East 14000 Delta AlphaBetaDeltaGammaGamma
West 17000 Epsilon EpsilonEtaThetaZeta
West 14000 Eta EpsilonEtaThetaZeta
West 23000 Theta EpsilonEtaThetaZeta
West 19000 Zeta EpsilonEtaThetaZeta

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com