Gå till huvudinnehåll

Concat - skriptfunktion

Concat() används för att kombinera strängvärden. Denna skriptfunktion returnerar den aggregerade sträng-konkateneringen av alla värden i uttryck itererat över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Syntax:  

Concat ([ distinct ] string [, delimiter [, sort-weight]])

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Det uttryck eller fält som innehåller den sträng som ska behandlas.

Concat-argument
Argument Beskrivning
string

Det uttryck eller fält som innehåller den sträng som ska behandlas.

delimiter Varje värde kan avgränsas med den sträng som finns i delimiter.
sort-weight

Konkanteneringens ordning kan avgöras av värdet på dimensionen sort-weight, om sådant finns, där strängen motsvarar det lägsta värde som visas först i konkateneringen.

distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubbletter.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

Exempel och resultat
Exempel Resultatfält Resultatvärde

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,Concat(Team) as TeamConcat1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat1

AlphaBetaDeltaGammaGamma

EpsilonEtaThetaZeta

Givet att TeamData-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-') as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Alpha-Beta-Delta-Gamma

Epsilon-Eta-Theta-Zeta

Givet att TeamData-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-',Amount) as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

Eftersom argumentet för sort-weight läggs till ordnas resultaten efter värdet på dimensionen Amount.

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Delta-Beta-Gamma-Alpha

Eta-Epsilon-Zeta-Theta

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com