Gå till huvudinnehåll

MaxString - diagramfunktion

MaxString() finner strängvärden i uttrycket eller fältet och returnerar det senaste textvärdet i textsorteringsordningen.

Syntax:  

MaxString({[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} expr)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

  • expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas..
  • SetExpression: Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
  • TOTAL: Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Begränsningar:  

Om uttrycket inte innehåller några värden med strängrepresentation, returneras NULL.

Exempel:  

Anteckning om information Den här tabellen återger alla värden för dimensionen Customer med motsvarande Product-värden. I ett faktiskt tabelldiagram på ett ark finns det en rad för varje värde av Customer och Product.
Exempel och resultat
Exempel Resultat

MaxString(Team)

Det finns tre värden för 20000 för dimensionen Amount: två av Gamma (på olika datum) och en av Beta. Resultatet av måttet MaxString (Team) är därför Gamma eftersom detta är det högsta värdet i den sorterade strängen.

MaxString(Date)

2013/11/01 är det största Date-värdet av de tre som är associerade med dimensionen Amount. Detta förutsätter att ditt skript har SET-satsen SET DateFormat='YYYY-MM-DD';

Data som används i exempel:

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

Exempeldata som tabell
SalesGroup Amount MaxString(Team) MaxString(Date)
East 14000 Delta 2013/08/01
East 20000 Gamma 2013/11/01
East 25000 Alpha 2013/07/01
West 14000 Eta 2013/10/01
West 17000 Epsilon 2013/09/01
West 19000 Zeta 2013/06/01
West 23000 Theta 2013/12/01

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com