Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Qlik Cloud

Qlik Cloud hedefi, QVD üretimi için gerekli olan verileri depolamak üzere kullanılır. Veriler bir Amazon S3 demetinde saklanır. Qlik tarafından yönetilen depolama alanını ya da kendi depolama alanınızı kullanabilirsiniz.

Qlik Cloud'e bağlanma hakkında daha fazla bilgi için bk. Amazon S3 (yalnızca İngilizce).

Yerleştirme verileri için gereken izinler

 • Data Movement gateway makinesinden erişilebilen bir Amazon S3 demetiniz olmalıdır.

  Amazon S3'e kaydolma ile ilgili bilgiler için bkz. http://aws.amazon.com/s3/.

 • Demet erişimi kimlik bilgileri: Demet adı, bölge, erişim anahtarı ve gizli erişim anahtarını not alın; Amazon S3 connector ayarlarında bunları sağlamanız gerekecektir.
 • Demet erişim izinleri: Aşağıdaki demet erişim izinleri gereklidir:

   
  { "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "Stmt1497347821000", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:GetBucketLocation", "s3:ListBucket" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::DEMETİNİZİN_ADI" ] }, { "Sid": "Stmt1497344984000", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutObject", "s3:GetObject", "s3:DeleteObject" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::DEMETİNİZİN_ADI/hedef_yol", "arn:aws:s3:::DEMETİNİZİN_ADI/hedef_yol/*" ] } ] } 

YOUR_BUCKET_NAME, demetinizin adı, target_path ise demetinizdeki hedef dosyaların istenen konumudur.

Bilgi notu

Hedef yol, demet köküyse boş bir dize ile “/target_path” belirtmeniz yeterlidir.

Qlik Data Gateway - Veri Hareketi önkoşulları

Veri Hareketi ağ geçidi makinesinde aşağıdaki önkoşulları karşılamanız gerekir.

 • Data Movement gateway makinesindeki zaman ve saat dilimi ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Bu, şunların sağlanması için gereklidir:

  • Tam Yükleme ve CDC görevlerinin düzgün senkronizasyonu.
  • İşlem günlüğü zamanının gerçek zaman ile bağıntılandırılması.
 • Data Movement gateway, AWS'ye SSL kullanarak bağlanır. Bu, Data Movement gateway makinesinde uygun bir CA sertifikası durmasını gerektirir; aksi takdirde bağlantı başarısız olur. CA sertifikasının amacı, AWS sunucu sertifikasının sahipliğini doğrulamaktır.

  Gerekli CA sertifikasının Linux makinesinde şu konumda mevcut olduğundan emin olun:

  /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

  Mevcut değilse, en basit çözüm sertifika kümesini başka bir Linux makinesinden kopyalamaktır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!