Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Aprowizacja użytkowników i grup przy użyciu standardu SCIM

SCIM (System for Cross-Identity Management) to otwarty standard automatyzacji wymiany informacji o tożsamości użytkowników między dostawcami tożsamości i aplikacjami dla przedsiębiorstw. Ma on na celu uproszczenie zarządzania użytkownikami, udostępniając wspólny interfejs API do tworzenia, aktualizacji i usuwania kont użytkowników w różnych systemach.

Co robi SCIM

SCIM oferuje ustandaryzowaną metodę komunikowania się i wymiany danych tożsamości użytkowników przez systemy informatyczne. Dzięki SCIM możesz:

  • Utworzyć nowego użytkownika w jednym systemie i automatycznie dokonać jego aprowizacji w innym.

  • Zaktualizować informacje o użytkowniku w jednym systemie i odzwierciedlić tę zmianę we wszystkich innych systemach.

  • Usunąć użytkownika w jednym systemie i automatycznie anulować jego aprowizację we wszystkich innych systemach.

Standaryzując proces zarządzania użytkownikami, SCIM ułatwia wykonywanie go w różnych systemach informatycznych i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów lub rozbieżności w informacjach o użytkownikach.

Jak działa SCIM

SCIM definiuje zestaw interfejsów API REST, których można używać do wymiany informacji o tożsamości użytkowników. Te interfejsy API obsługują standardowe operacje CRUD (tworzenia, odczytu, aktualizacji i usuwania), umożliwiając spójne zarządzanie użytkownikami w różnych systemach.

SCIM definiuje również standardowy model danych do reprezentowania informacji o tożsamości użytkowników, w tym takich podstawowych informacji jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także bardziej złożonych, takich jak grupy.

Dlaczego warto używać SCIM?

SCIM zapewnia kilka korzyści organizacjom zarządzającym tożsamościami użytkowników w różnych systemach:

  • Uproszczone zarządzanie użytkownikami: SCIM ułatwia zarządzanie użytkownikami, udostępniając wspólny interfejs API do tworzenia, aktualizacji i usuwania użytkowników w różnych systemach.

  • Spójne dane użytkowników: SCIM zapewnia spójność informacji o użytkownikach we wszystkich systemach i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów lub rozbieżności.

  • Większe bezpieczeństwo: Automatyzując wymianę informacji o tożsamości użytkowników, SCIM zmniejsza potrzebę wykonywania procesów ręcznych, które mogą być podatne na błędy lub naruszenia zabezpieczeń.

  • Lepsze środowisko użytkownika: SCIM ułatwia użytkownikom dostęp do potrzebnych im zasobów, zapewniając spójne środowisko w różnych systemach.

Wersje SCIM kompatybilne z Qlik Cloud

Środowisko Qlik Cloud jest kompatybilne ze standardem SCIM 2.0.

Łączniki SCIM działające z Qlik Cloud

Qlik Cloud obsługuje Microsoft Entra ID (poprzednio Azure AD).

Wf-noteRozpocznij, wykonując następujące kroki

Ta sekcja pomocy zawiera opis krok po kroku, jak zacząć pracę z Aprowizacja użytkowników i grup przy użyciu standardu SCIM.

Zobacz kroki

Zasoby

Aby uzyskać więcej informacji na temat SCIM i Microsoft Entra ID SCIM, zobacz:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!