Przeskocz do zawartości głównej

lastworkdate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja lastworkdate zwraca najwcześniejszą datę zakończenia, gdy możliwe jest uzyskanie parametru no_of_workdays (poniedziałek–piątek) z początkiem w dniu start_date z uwzględnieniem wszelkich opcjonalnie wyszczególnionych dni wolnych (holiday). Parametry start_date i holiday powinny być poprawnymi datami lub znacznikami czasu. 

Składnia:  

lastworkdate(start_date, no_of_workdays {, holiday})

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty Lastworkdate
Argument Opis
start_date Data rozpoczęcia do oceny.
no_of_workdays Liczba dni roboczych do uzyskania.
holiday

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Okres wolny od pracy podaje się jako datę początkową i datę końcową rozdzielone przecinkiem.

Przykład: '25/12/2013', '26/12/2013'

Można wyłączyć wiele okresów wolnych od pracy, rozdzielając je przecinkami.

Przykład: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

lastworkdate ('19/12/2014', 9)

Zwraca wartość 31/12/2014  

Przykład 2:  

lastworkdate ('19/12/2014', 9, '2014-12-25', '2014-12-26')

Zwraca 02/01/2015, ponieważ brany jest pod uwagę dwudniowy okres urlopowy.

Przykład 3:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

ProjectTable:

LOAD *, recno() as InvID INLINE [

StartDate

28/03/2014

10/12/2014

5/2/2015

31/3/2015

19/5/2015

15/9/2015

] ;

NrDays:

Load *,

LastWorkDate(StartDate,120) As EndDate

Resident ProjectTable;

Drop table ProjectTable;

 

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiLastWorkDate dla każdego z rekordów w tabeli.

Wyniki przykładu 3
InvID StartDate EndDate
1 28/03/2014 11/09/2014
2 10/12/2014 26/05/2015
3 5/2/2015 27/07/2015
4 31/3/2015 14/09/2015
5 19/5/2015 02/11/2015
6 15/9/2015 29/02/2016

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com