Przeskocz do zawartości głównej

firstworkdate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja firstworkdate zwraca najpóźniejszą datę rozpoczęcia, gdy możliwe jest uzyskanie parametru no_of_workdays (poniedziałek–piątek) z końcem nie później niż w dniu określonym przez parametr end_date oraz z uwzględnieniem wszelkich opcjonalnie wyszczególnionych dni wolnych. Parametry end_date i holiday powinny być poprawnymi datami lub znacznikami czasu.

Składnia:  

firstworkdate(end_date, no_of_workdays [, holiday] )

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

Argumenty FirstWorkDate
Argument Opis
end_date Znacznik czasu daty końcowej do oceny.
no_of_workdays Liczba dni roboczych do uzyskania.
holiday

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Okres wolny od pracy podaje się jako datę początkową i datę końcową rozdzielone przecinkiem.

Przykład: '25/12/2013', '26/12/2013'

Można wyłączyć wiele okresów wolnych od pracy, rozdzielając je przecinkami.

Przykład: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

firstworkdate ('29/12/2014', 9)

Zwraca wartość 17/12/2014.

Przykład 2:  

firstworkdate ('29/12/2014', 9, '25/12/2014', '26/12/2014')

Zwraca 15/12/2014, ponieważ brany jest pod uwagę dwudniowy okres urlopowy.

Przykład 3:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

ProjectTable:

LOAD *, recno() as InvID INLINE [

EndDate

28/03/2015

10/12/2015

5/2/2016

31/3/2016

19/5/2016

15/9/2016

] ;

NrDays:

Load *,

FirstWorkDate(EndDate,120) As StartDate

Resident ProjectTable;

Drop table ProjectTable;

 

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiFirstWorkDate dla każdego z rekordów w tabeli.

Wyniki przykładu 3
InvID EndDate StartDate
1 28/03/2015 13/10/2014
2 10/12/2015 26/06/2015
3 5/2/2016 24/08/2015
4 31/3/2016 16/10/2015
5 19/5/2016 04/12/2015
6 15/9/2016 01/04/2016

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com