Przeskocz do zawartości głównej

lunarweekend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy tygodnia księżycowego zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w QlikView są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień tygodnia.

Składnia:  

LunarweekEnd(date[, period_no[, first_week_day]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty LunarweekEnd
Argument Opis
date Data do oceny.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje tydzień księżycowy zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie — następne tygodnie księżycowe.
first_week_day Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną liczbę dni lub części dnia.

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

lunarweekend('12/01/2013')

Zwraca wartość 14/01/2013 23:59:59.

Przykład 2:  

lunarweekend('12/01/2013', -1)

Zwraca wartość 7/01/2013 23:59:59.

Przykład 3:  

lunarweekend('12/01/2013', 0, 1)

Zwraca wartość 15/01/2013 23:59:59.

Przykład 4:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

W tym przykładzie wyszukiwany jest ostatni dzień tygodnia księżycowego każdej daty faktury w tabeli, gdzie wartość date jest przesunięta o jeden tydzień przez określenie wartości period_no jako 1.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

LunarWeekEnd(InvDate, 1) AS LWkEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji lunarweekend(). Można wyświetlić pełny znacznik czasu, określając formatowanie we właściwościach wykresu.

Wyniki przykładu 4
InvDate LWkEnd
28/03/2012 07/04/2012
10/12/2012 22/12/2012
5/2/2013 18/02/2013
31/3/2013 08/04/2013
19/5/2013 27/05/2013
15/9/2013 23/09/2013
11/12/2013 23/12/2013
2/3/2014 11/03/2014
14/5/2014 27/05/2014
13/6/2014 24/06/2014
7/7/2014 15/07/2014
4/8/2014 12/08/2014

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com