Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

converttolocaltime — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Przekształca znacznik czasu UTC lub GMT na czas lokalny w postaci wartości podwójnej.

Składnia:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty ConvertToLocalTime
Argument Opis
timestamp Data do oceny jako znacznik czasu lub wyrażenie dające w wyniku znacznik czasu, którą należy przekształcić, na przykład „2012-10-12”.
place

Miejsce lub strefa czasowa z tabeli miejsc i stref czasowych poniżej. W celu określenia czasu lokalnego można także użyć parametru GMT lub UTC. Prawidłowe są następujące wartości i zakresy przesunięcia czasu:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
InformacjaMożna użyć wyłącznie standardowych przesunięć czasu. Nie można użyć dowolnego przesunięcia czasu, na przykład GMT-04:27.
ignore_dst Aby zignorować DST (czas letni), należy ustawić wartość True.

Otrzymany czas jest korygowany do czasu letniego, chyba że parametr ignore_dst ma wartość True.

Miejsca i strefy czasowe

Funkcja ConvertToLocalTime pobiera informacje o miejscach i strefach czasowych z całego świata z rejestru systemu Windows. Oznacza to, że aby ta funkcja działała nazwa miejsca, której użytkownik chce użyć musi być zgodna z odpowiadającą nazwą w rejestrze systemu Windows.

Dokładna nazwa, pod jaką miejsce jest zarejestrowane w rejestrze systemu Windows, może również ulegać zmianom odpowiednio do ustawień języka w konkretnej instalacji systemu Windows. Dzieje się tak dlatego, że nazwy niektórych miast i krajów mają różną pisownię w różnych językach.

Pełna lista nazw i stref czasowych jest dostępna w rejestrze systemu Windows w gałęzi:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Listę stref czasowych i miejsc można również znaleźć w Panelu sterowania systemu Windows. OtwórzPanel sterowania, kliknij pozycję Data i godzina, a następnie przycisk Zmień strefę czasową. Zostanie wyświetlona pełna lista miast lub krajów powiązanych z poszczególnymi strefami czasowymi z menu rozwijanego.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
ConvertToLocalTime('2007-11-10 23:59:00','Paris') Zwraca wartość „2007-11-11 00:59:00” oraz odpowiadającą wewnętrzną reprezentację znacznika czasu.
ConvertToLocalTime(UTC(), 'GMT-05:00') Zwraca czas dla wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej, na przykład czas Nowego Jorku.
ConvertToLocalTime(UTC(), 'GMT-05:00', True) Zwraca czas dla wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej, na przykład czas Nowego Jorku, bez korekty do czasu letniego.

Używanie przesunięć GMT w połączeniu z DST

Po wdrożeniu w QlikView w wydaniu z listopada 2018 r. międzynarodowych komponentów dla bibliotek Unicode (ICU), stosowanie przesunięć GMT (Greenwich Mean Time) w połączeniu z DST (Daylight Saving Time) wymaga dodatkowych informacji o szerokości geograficznej.

GMT to przesunięcie wzdłużne (wschód-zachód), natomiast DST to przesunięcie równoleżnikowe (północ-południe). Na przykład Helsinki (Finlandia) i Johannesburg (RPA) korzystają z tego samego przesunięcia GMT+02:00, ale nie korzystają z tego samego przesunięcia DST. Oznacza to, że oprócz przesunięcia GMT, każde przesunięcie DST wymaga informacji o położeniu równoleżnikowym lokalnej strefy czasowej (wprowadzenie geograficznej strefy czasowej) w celu uzyskania pełnej informacji o lokalnych warunkach DST.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com