Przeskocz do zawartości głównej

weekstart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia (poniedziałku) tygodnia kalendarzowego zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym jest format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

WeekStart(date [, period_no = 0 [, first_week_day=0]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty WeekStart
Argument Opis
date Data do oceny.
period_no shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru shift oznaczają tygodnie poprzednie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Jeśli wartość first_week_day nie zostanie określona, jako pierwszy dzień tygodnia zostanie zastosowana wartość zmiennej FirstWeekDay.

Aby użyć innego dnia jako pierwszego dnia tygodnia, ustaw first_week_day na wartość:

  • 0 dla poniedziałku
  • 1 dla wtorku
  • 2 dla środy
  • 3 dla czwartku
  • 4 dla piątku
  • 5 dla soboty
  • 6 dla niedzieli

Liczba całkowita zwrócona przez funkcję będzie teraz używać pierwszego dnia tygodnia ustawionego na podstawie first_week_day (0).

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

weekstart('12/01/2013')

Zwraca wartość 07/01/2013.

Przykład 2:

weekstart('12/01/2013', -1 )

Zwraca wartość 31/11/2012.

Przykład 3:  

weekstart('12/01/2013', 0, 1)

Zwraca wartość 08/01/2013.

Przykład 4:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Na tym przykładzie wyszukiwany jest pierwszy dzień tygodnia następującego po tygodniu każdej daty faktury w tabeli.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

WeekStart(InvDate, 1) AS WkStart

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji weekstart(). Można wyświetlić pełny znacznik czasu, określając formatowanie we właściwościach wykresu.

Wyniki przykładu 4
InvDate WkStart
28/03/2012 02/04/2012
10/12/2012 17/12/2012
5/2/2013 11/02/2013
31/3/2013 01/04/2013
19/5/2013 20/05/2013
15/9/2013 16/09/2013
11/12/2013 16/12/2013
2/3/2014 03/03/2014
14/5/2014 19/05/2014
13/6/2014 16/06/2014
7/7/2014 14/07/2014
4/8/2014 11/08/2014

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com