Przeskocz do zawartości głównej

dayend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu dla ostatniej milisekundy dnia określonego przez parametr time. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format TimestampFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

DayEnd(time[, [period_no[, day_start]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty DayEnd
Argument Opis
time Znacznik czasu do oceny.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość time. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start Aby określić dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci części dnia w parametrze day_start. Na przykład np. 0,125 będzie oznaczać godzinę trzecią rano.

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

dayend('25/01/2013 16:45:00')

Zwraca wartość 25/01/2013 23:59:59.

Przykład 2:  

dayend('25/01/2013 16:45:00', -1)

Zwraca wartość 24/01/2013 23:59:59.

Przykład 3:  

dayend('25/01/2013 16:45:00', 0, 0.5)

Zwraca wartość 26/01/2013 11:59:59.

Przykład 4:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Na tym przykładzie wyszukiwany jest znacznik czasu oznaczający koniec dnia po każdej dacie faktury w tabeli.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

DayEnd(InvDate, 1) AS DEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji dayend(). Można wyświetlić pełny znacznik czasu, określając formatowanie we właściwościach wykresu.

Wyniki przykładu 4
InvDate DEnd
28/03/2012 29/03/2012 23:59:59
10/12/2012 11/12/2012 23:59:59
5/2/2013 07/02/2013 23:59:59
31/3/2013 01/04/2013 23:59:59
19/5/2013 20/05/2013 23:59:59
15/9/2013 16/09/2013 23:59:59
11/12/2013 12/12/2013 23:59:59
2/3/2014 03/03/2014 23:59:59
14/5/2014 15/05/2014 23:59:59
13/6/2014 14/06/2014 23:59:59
7/7/2014 08/07/2014 23:59:59
4/8/2014 05/08/2014 23:59:59

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com