Przeskocz do zawartości głównej

Co to jest notacja Backus-Naur?

Składnia wiersza poleceń aplikacji QlikView i składnia skryptu są opisywane w notacji określanej jako notacja Backus-Naur, zwanej również kodem BNF.

W poniższej tabeli zamieszczono listę symboli używanych w kodzie BNF wraz z opisem ich interpretacji:

BNF symbole kodu
Symbol Opis
| Alternatywa logiczna OR: można użyć jednego lub drugiego z symboli rozdzielonych tym znakiem.
( ) Nawiasy definiujące pierwszeństwo: używane do określania struktury składni BNF.
[ ] Nawiasy kwadratowe: elementy w takich nawiasach są opcjonalne.
{ } Nawiasy klamrowe: elementy w takich nawiasach mogą być powtarzane dowolną liczbę razy, w tym zero.
Symbol Nieterminalna kategoria składniowa: symbol może się dzielić na inne symbole. Na przykład połączenia powyższych, inne symbole nieterminalne, ciągi tekstowe itp.
::= Wskazuje początek bloku definiującego symbol.
LOAD Symbol terminalny w postaci ciągu znaków. Należy go bez zmian umieścić w skrypcie.

Wszystkie symbole terminalne są zapisywane czcionką bold face. Na przykład znak „(” należy interpretować jako nawias określający pierwszeństwo, natomiast znak „(” jako znak wpisywany bezpośrednio w skrypcie.

Przykład:  

Opis instrukcji alias wygląda następująco:

alias fieldname as aliasname { , fieldname as aliasname}

Zapis należy interpretować tak: ciąg znaków „alias”, potem dowolna nazwa pola, potem ciąg znaków „as”, a potem dowolny alias. Można podać dowolną liczbę dodatkowych kombinacji wartości „fieldname as alias”, rozdzielając je przecinkami.

Następujące instrukcje są poprawne:

alias a as first;

alias a as first, b as second;

alias a as first, b as second, c as third;

Następujące instrukcje nie są poprawne:

alias a as first b as second;

alias a as first { , b as second };

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com