Przeskocz do zawartości głównej

weekname — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość pokazującą rok i numer tygodnia z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu dla pierwszej milisekundy dnia określonego przez parametr date.

Składnia:  

WeekName(date [, period_no = 0 [, first_week_day=0]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty WeekName
Argument Opis
date Data do oceny.
period_no shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru shift oznaczają tygodnie poprzednie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Jeśli wartość first_week_day nie zostanie określona, jako pierwszy dzień tygodnia zostanie zastosowana wartość zmiennej FirstWeekDay.

Aby użyć innego dnia jako pierwszego dnia tygodnia, ustaw first_week_day na wartość:

  • 0 dla poniedziałku
  • 1 dla wtorku
  • 2 dla środy
  • 3 dla czwartku
  • 4 dla piątku
  • 5 dla soboty
  • 6 dla niedzieli

Liczba całkowita zwrócona przez funkcję będzie teraz używać pierwszego dnia tygodnia ustawionego na podstawie first_week_day (0).

Przykład 1:  

weekname('12/01/2013')

Zwraca wartość 2013/02.

Przykład 2:  

weekname('12/01/2013', -1)

Zwraca wartość 2013/01.

Przykład 3:  

weekname('12/01/2013', 0, 1)

Zwraca wartość 2013/02.

Przykład 4:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Na tym przykładzie dla każdej daty faktury w tabeli tworzona jest nazwa tygodnia z roku, w którym przypada tydzień, i powiązanego z nim numeru tygodnia, przesuniętego o jeden tydzień przez określenie wartości period_no jako 1.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

WeekName(InvDate, 1) AS WkName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji weekname(). Można wyświetlić pełny znacznik czasu, określając formatowanie we właściwościach wykresu.

Wyniki przykładu 4
InvDate WkName
28/03/2012 2012/14
10/12/2012 2012/51
5/2/2013 2013/07
31/3/2013 2013/14
19/5/2013 2013/21
15/9/2013 2013/38
11/12/2013 2013/51
2/3/2014 2014/10
14/5/2014 2014/21
13/6/2014 2014/25
7/7/2014 2014/29
4/8/2014 2014/33

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com