Przeskocz do zawartości głównej

inmonth — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do miesiąca zawierającego wartość base_date.

Składnia:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Typ zwracanych danych: wartość logiczna

Argumenty:  

Argumenty InMonth
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny miesiąca.
period_no

Miesiąc może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza miesiąc zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a wartości dodatnie — miesiące następne.

first_month_of_year

Parametr first_month_of_year jest wyłączony i zarezerwowany do użytku w przyszłości.

Przykład 1:  

inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', 0 )

Zwraca wartość True

Przykład 2:  

inmonth('25/01/2013', '01/04/2013', 0)

Zwraca wartość False

Przykład 3:  

inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', -1)

Zwraca wartość False

Przykład 4:  

inmonth ('25/12/2012', '01/01/2013', -1)

Zwraca wartość True

Przykład 5:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy data faktury przypada w dowolnym momencie w czwartym miesiącu po miesiącu wbase_date, poprzez określenie period_no jako 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InMonth(InvDate, '31/01/2013', 4) AS InMthPlus4

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji inmonth().

Wyniki przykładu 5
InvDate InMthPlus4
28/03/2012 0 (False)
10/12/2012 0 (False)
5/2/2013 0 (False)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 -1 (True)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com