Przeskocz do zawartości głównej

lunarweekstart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy tygodnia księżycowego zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w QlikView są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień tygodnia.

Składnia:  

LunarweekStart(date[, period_no[, first_week_day]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty LunarweekStart
Argument Opis
date Data do oceny.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje tydzień księżycowy zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie — następne tygodnie księżycowe.
first_week_day Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną liczbę dni lub części dnia.

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

lunarweekstart('12/01/2013')

Zwraca wartość 08/01/2013.

Przykład 2:  

lunarweekstart('12/01/2013', -1)

Zwraca wartość 01/01/2013.

Przykład 3:  

lunarweekstart('12/01/2013', 0, 1 )

Zwraca wartość 09/01/2013.
Ponieważ przesunięcie określone przez ustawienie first_week_day na wartość 1 oznacza, że początek roku zostaje zmieniony na 02/01/2013.

Przykład 4:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Na tym przykładzie wyszukiwany jest pierwszy dzień tygodnia księżycowego każdej daty faktury w tabeli, gdzie wartość date jest przesunięta o jeden tydzień przez określenie wartości period_no jako 1.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

LunarWeekStart(InvDate, 1) AS LWkStart

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji lunarweekstart(). Można wyświetlić pełny znacznik czasu, określając formatowanie we właściwościach wykresu.

Wyniki przykładu 4
InvDate LWkStart
28/03/2012 01/04/2012
10/12/2012 16/12/2012
5/2/2013 12/02/2013
31/3/2013 02/04/2013
19/5/2013 21/05/2013
15/9/2013 17/09/2013
11/12/2013 17/12/2013
2/3/2014 05/03/2014
14/5/2014 21/05/2014
13/6/2014 18/06/2014
7/7/2014 09/07/2014
4/8/2014 06/08/2014

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com