Przeskocz do zawartości głównej

indaytotime — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części dnia zawierającego wartość base_timestamp, z dokładnością do jednej milisekundy wartości base_timestamp włącznie.

Składnia:  

InDayToTime (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Typ zwracanych danych: wartość logiczna

Argumenty:  

Argumenty InDayToTime
Argument Opis
timestamp Data i godzina, która ma być porównana z wartością base_timestamp.
base_timestamp Data i godzina używane do oceny znacznika czasu.
period_no Dzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza dzień zawierający wartość base_timestamp. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start (opcjonalne) Jeśli wymagane jest korzystanie z dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci ułamka dnia w parametrze day_start, np. 0,125 będzie oznaczać godzinę trzecią rano.

Przykład 1:  

indaytotime ('12/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 23:59:00', 0)

Zwraca wartość True

Przykład 2:  

indaytotime ('12/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 00:00:00', 0)

Zwraca wartość False

Przykład 3:  

indaytotime ('11/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 23:59:00', -1)

Zwraca wartość True

Przykład 4:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy znacznik czasu faktury przypada przed 17:00:00 w dniu rozpoczynającym się od wartości base_timestamp.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvTime

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InDayToTime(InvTime, '28/03/2012 17:00:00', 0) AS InDayExTT

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji indaytotime().

Wyniki przykładu 4
InvTime InDayExTT
28/03/2012 -1 (True)
10/12/2012 0 (False)
5/2/2013 0 (False)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 0 (False)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com