Przeskocz do zawartości głównej

yearstart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca znacznik czasu odpowiadający rozpoczęciu się pierwszego dnia roku zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty YearStart
Argument Opis
date Data do oceny.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

yearstart ('19/10/2001')

Zwraca wartość 01/01/2001.

Przykład 2:  

yearstart ('19/10/2001', -1)

Zwraca wartość 01/01/2000.

Przykład 3:  

yearstart ('19/10/2001', 0, 4)

Zwraca wartość 01/04/2001.

Przykład 4:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

W tym przykładzie wyszukiwany jest pierwszy dzień roku każdej daty faktury w tabeli, gdzie pierwszy miesiąc w roku jest określony jako miesiąc 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

YearStart(InvDate, 0, 4) AS YrStart

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji yearstart(). Można wyświetlić pełny znacznik czasu, określając formatowanie we właściwościach wykresu.

Wyniki przykładu 4
InvDate YrStart
28/03/2012 01/04/2011
10/12/2012 01/04/2012
5/2/2013 01/04/2012
31/3/2013 01/04/2012
19/5/2013 01/04/2013
15/9/2013 01/04/2013
11/12/2013 01/04/2013
2/3/2014 01/04/2013
14/5/2014 01/04/2014
13/6/2014 01/04/2014
7/7/2014 01/04/2014
4/8/2014 01/04/2014

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com