Przeskocz do zawartości głównej

Wprowadzenie do ładowania danych

Ten rozdział stanowi krótkie wprowadzenie do tematyki ładowania danych do programu QlikView. Podano tu podstawy ułatwiające zrozumienie kolejnych tematów w tej sekcji i pokazano sposób prostego ładowania i przekształcania danych.

Aplikacja QlikView łączy się z różnymi źródłami danych i pobiera dane z użyciem skryptu ładowania, którym można zarządzać w edytorze skryptów. W skrypcie określone są ładowane pola i tabele. Można też manipulować strukturą danych i przekształcać ją, używając specjalnych instrukcji i wyrażeń skryptu.

Podczas wykonywania skryptu aplikacja QlikView identyfikuje wspólne pola z różnych tabel (pola klucza) w celu określania skojarzeń między danymi. Wynikową strukturę danych dokumentu można wyświetlić w przeglądarce tabel. Strukturę danych można zmieniać, odpowiednio zmieniając nazwy pól w celu tworzenia różnych skojarzeń między tabelami.

Skrypt jest wykonywany po kliknięciu przycisku Przeładuj. Po wykonaniu skryptu wyświetlane jest okno dialogowe Wybierz pola, w którym można wybrać pola wyświetlane na listach wartości arkusza w programie QlikView.

Dane załadowane do aplikacji QlikView są przechowywane w dokumencie. Dokument stanowi trzon działania programu i wyróżnia się brakiem ograniczeń sposobów kojarzenia danych, ogromną liczbą możliwych wymiarów, dużą szybkością wykonywania analiz i niewielkimi rozmiarami. Otwarty dokument jest przechowywany w pamięci operacyjnej komputera.

Analizy w programie QlikView są zawsze wykonywane bez połączenia między dokumentem a źródłami danych. Odświeżenie danych wymaga zatem przeładowania skryptu.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com