Przeskocz do zawartości głównej

monthname — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość pokazującą miesiąc (sformatowany zgodnie ze stosowaną w skryptach zmienną MonthNames) oraz rok z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tego miesiąca.

Składnia:  

MonthName(date[, period_no])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty MonthName
Argument Opis
date Data do oceny.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, która, jeśli ma wartość 0 lub jest pominięta, oznacza miesiąc, który zawiera wartość date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a wartości dodatnie — miesiące następne.

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

monthname('19/10/2013')

Zwraca wartość Oct 2013.
Ponieważ w tym i innych przykładach instrukcja SET Monthnames jest ustawiona na wartość Jan;Feb;Mar itd.

Przykład 2:  

monthname('19/10/2013', -1)

Zwraca wartość Sep 2013.

Przykład 3:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

W tym przykładzie dla każdej daty faktury w tabeli nazwa miesiąca jest tworzona z nazwy miesiąca przesuniętego o cztery miesiące od wartości base_date, oraz z roku.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

MonthName(InvDate, 4) AS MthName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji monthname().

Wyniki przykładu 3
InvDate MthName
28/03/2012 Jul 2012
10/12/2012 Apr 2013
5/2/2013 Jun 2013
31/3/2013 Jul 2013
19/5/2013 Sep 2013
15/9/2013 Jan 2014
11/12/2013 Apr 2014
2/3/2014 Jul 2014
14/5/2014 Sep 2014
13/6/2014 Oct 2014
7/7/2014 Nov 2014
4/8/2014 Dec 2014

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com