Przeskocz do zawartości głównej

setdateyearmonth — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja przyjmuje jako dane wejściowe wartości z pól timestamp, month i year i aktualizuje pole timestamp wartościami year i month określonymi w danych wejściowych..

Składnia:  

SetDateYearMonth (timestamp, year, month)

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty SetDateYearMonth
Argument Opis
timestamp Data do oceny jako znacznik czasu lub wyrażenie dające w wyniku znacznik czasu, którą należy przekształcić, na przykład „2012-10-12”.
year Rok w zapisie czterocyfrowym.
month Miesiąc w zapisie jedno- lub dwucyfrowym.

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

setdateyearmonth ('29/10/2005', 2013, 3)

Zwraca wartość 29/03/2013

Przykład 2:  

setdateyearmonth ('29/10/2005 04:26:14', 2013, 3)

Zwraca wartość '29/03/2013 04:26:14'

Aby wyświetlić na wykresie część znacznika czasu odpowiadającą czasowi, należy ustawić formatowanie liczb na wartość Data i w sekcji Formatowanie wybrać wartość umożliwiającą wyświetlanie wartości czasu.

Przykład 3:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

SetYearMonth:

Load *,

SetDateYearMonth(testdates, 2013,3) as NewYearMonth

Inline [

testdates

1/11/2012

10/12/2012

2/1/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę, w której rok musi być ustawiony na wartość 2013.

Wyniki przykładu 3
testdates NewYearMonth
1/11/2012 1/3/2013
10/12/2012 10/3/2013
2/1/2012 2/3/2013
19/5/2013 19/3/2013
15/9/2013 15/3/2013
11/12/2013 11/3/2013
14/5/2014 14/3/2013
13/6/2014 13/3/2013
7/7/2014 7/3/2013
4/8/2014 4/3/2013

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com