Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Co nowego w wersji QlikView z maja 2022?

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o nowych i zaktualizowanych funkcjach QlikView.

Obsługa formatu QVF

Obsługa formatu plików QVF została wprowadzona już w wydaniu QlikView z maja 2021 r. Od wydania QlikView z maja 2022 r. domyślnym formatem plików będzie format QVF.

Format pliku QVW będzie nadal działał i będzie domyślnym formatem zapisu dla istniejących już plików QVW. Jeśli dwa dokumenty będą mieć tę samą nazwę podstawową, ale różne rozszerzenia, będą współdzielić dane meta i udostępnione pliki.

Nie ma jeszcze wzajemnej zgodności między plikami QVF QlikView i QVF Qlik Sense.

.NET

Usługi QlikView Server zostały uaktualnione do środowiska .NET 4.8.

System requirements for QlikView Server (tylko w języku angielskim)

Trwała pamięć podręczna administratorów dokumentów

Poprzednio pamięć podręczna administratorów dokumentów znajdowała się tylko w pamięci operacyjnej i była usuwana po ponownym uruchomieniu usługi QMS. Teraz pamięć podręczna jest utrwalana w bazie danych

Usługi dystrybucyjne > Zaawansowane > Ładuj wstępnie administratorów dokumentów źródłowych (tylko w języku angielskim)

Nowa funkcja do analizy kluczowych czynników

Funkcja MutualInfo() oblicza informacje wzajemne między dwoma polami.

Funkcja wykresu MutualInfo

Alarmy e-mail o zadaniach zakończonych z ostrzeżeniem

Poprzednio w QlikView Server była funkcja wysyłania alarmu e-mail o zadaniach, które nie powiodły się podczas ładowania. Teraz dodaliśmy możliwość włączania również zadań, które zakończyły się z ostrzeżeniami.

Usługi dystrybucyjne > Wiadomość z alertem (tylko w języku angielskim)

Nowa opcja dla obiektów kontenerowych

Można teraz ukrywać karty w obiekcie kontenera. Obiekt będzie pokazywać pierwszy nieukryty obiekt.

Obiekt kontenera

Obiekt kontenera — AJAX/Webview

Suma wykresu Mekko na górze

Wykres Mekko może teraz pokazywać sumy na górze każdego stosu segmentów.

Wykres Mekko

Narzędzie Log collector

Narzędzie do zbierania dzienników Log collector opracowane przez zespół wsparcia Qlik zostało teraz zintegrowane z Konsola zarządzania QlikView.

Log Collector (tylko w języku angielskim)

Śledzenie dokumentu źródłowego

Dokument użytkownika utworzony w procesie Pętla i redukcja zawiera teraz informacje o dokumencie źródłowym. Informacje można znaleźć w oknie dialogowym Informacje o obsłudze dokumentów.

Informacje o obsłudze dokumentów

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com