Ga naar hoofdinhoud

Dimensionality

Dimensionality() retourneert het aantal dimensies voor de huidige rij. In het geval van draaitabellen retourneert de functie het totale aantal kolommen met dimensies met een niet-geaggregeerde inhoud, dat wil zeggen kolommen die geen subtotalen of samengevouwen aggregaten bevatten.

Syntaxis:  

Dimensionality ( )

Retourgegevenstypen: geheel getal

Beperkingen:  

Deze functie is alleen beschikbaar in grafieken. Het aantal dimensies in alle rijen, met uitzondering van het totaal dat 0 is, zal worden geretourneerd. Voor alle grafiektypen, met uitzondering van de draaitabel, retourneert deze functie het aantal dimensies in alle rijen met uitzondering van het totaal dat gelijk is aan 0.

Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie.

Voorbeelden:  

Een veelvoorkomend gebruik van dimensionality is als u alleen een berekening wilt uitvoeren als een waarde aanwezig is voor een meting.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat

Voor een tabel die de dimensie UnitSales bevat, wilt u wellicht aangeven dat een factuur is verzonden:

IF(Dimensionality()=3, "Invoiced").

-

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com