Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Statistische verdelingsfuncties

Statistische verdelingsfuncties retourneren de kansen van het optreden van verschillende mogelijke uitkomsten voor een opgegeven invoervariabele. U kunt deze functies gebruiken om de potentiële waarden van uw gegevenspunten te berekenen.

De drie groepen van statistische verdelingsfuncties die hieronder worden beschreven, worden via de Cephes-functiebibliotheek in Qlik Sense geïmplementeerd. Ga voor referenties en meer informatie over gebruikte algoritmen, nauwkeurigheid enzovoort naar: Cephes library. De Cephes-functiebibliotheek wordt met toestemming gebruikt.

  • De waarschijnlijkheidsfuncties berekenen de kans op het punt in de verdeling op basis van de opgegeven waarde.

    • De frequentiefuncties worden gebruikt voor discrete verdelingen.

    • De dichtheidsfuncties worden gebruikt voor voortdurende functies.

  • De Dist-functies berekenen de geaccumuleerde kans van de verdeling op basis van de opgegeven waarde.

  • De Inv-functies berekenen de waarde, gegeven de waarschijnlijkheid van de verdeling.

Alle functies kunnen zowel in het load-script voor gegevens als in grafiekuitdrukkingen worden gebruikt.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com