Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Grafiekuitdrukkingen

Een uitdrukking is een combinatie van functies, velden en rekenkundige operatoren (+ * / =). Uitdrukkingen worden gebruikt voor het verwerken van gegevens in het document om een resultaat op te genereren dat kan worden weergegeven in een grafiek. Hun gebruik beperkt zich niet tot metingen. U kunt grafieken bouwen die dynamischer en krachtiger zijn, met uitdrukkingen voor titels, subtitels, voetnoten en zelfs dimensies.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de titel van een grafiek geen statische tekst hoeft te zijn, maar kan worden gemaakt op basis van een uitdrukking waarvan het resultaat wijzigt afhankelijk van de uitgevoerde selecties.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com