Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Vaak gestelde vragen

Installatie

V: Wat zijn de vereisten om QlikView te kunnen installeren?

Systeemvereisten voor QlikView (alleen in het Engels)

QlikView-documenten

V: Hoeveel RAM heb ik nodig? Is er een eenvoudige manier om de RAM-vereisten te herleiden aan de hand van de hoeveelheid gegevens?

A: Nee, dit is afhankelijk van de gegevensstructuur en het type gegevens. Hoe meer rijen aan gegevens en hoe breder elke record is met betrekking tot het aantal velden, hoe meer RAM is vereist. Als een veld veel verschillende unieke waarden bevat, is meer RAM nodig dan wanneer het aantal unieke waarden klein is. Voor bepaalde grafiektypen is mogelijk veel RAM nodig terwijl ze worden berekend.

 

V: Wat is de theoretische limiet voor de documentgrootte in QlikView?

A: Het is echter onmogelijk om deze limiet te vertalen naar een bepaald aantal records (zie de vraag hierboven.) In het algemeen gebruikt QlikView 3 tot 4 maal zo veel geheugen tijdens het uitvoeren van het script dan tijdens het werken in de layout.

 

V: Ik heb 2 GB RAM beschikbaar maar mijn document van 1 GB zorgt voor een fout van het type "Onvoldoende geheugen" wanneer ik het open. Wat is er aan de hand?

A: Voor elke tabel in een QlikView-document is de toewijzing vereist van een aaneengesloten geheugengedeelte. Als het geheugen gefragmenteerd is, bijvoorbeeld door het laden van dll's, mislukt de toewijzing en wordt een foutbericht getoond. Het gedrag kan verschillend zijn op verschillende computers.

 

V: Hoe groot kunnen de documenten zijn die in de praktijk in QlikView worden gebruikt?

A: In de praktijk is het zo dat, als QlikView wordt gebruikt op een computer met bijvoorbeeld 512 MB geheugen, gewoonlijk enkele miljoenen rijen typische transactiegegevens kunnen worden geanalyseerd. Op grote servers met QlikView en meerdere GB's aan RAM, kunnen tot 1 miljard rijen (volledig transactiedetailniveau zonder aggregatie) worden gebruikt in door onze klanten gebouwde toepassingen. Dit is de situatie bij het samenstellen van deze gids (deze informatie uit mei 2008 is 7 jaar oud).

 

Scripts en gegevens laden

V: Is het mogelijk om meer dan één Binary-opdracht in een QlikView-script te gebruiken?

A: Nee, helaas niet. De opdracht binary load gebruikt zeer speciale logica om de gegevens die reeds zijn verwerkt in QlikView in te lezen in een ander QlikView-document. Het "uitpakken" dat hiermee gepaard gaat, vereist een "schone lei" aan geheugen. Dit is de reden waarom een binary load-opdracht als allereerste opdracht in het script moet worden gedefinieerd. Daarom is het ook onmogelijk om Binary meer dan eens in een script te gebruiken. U kunt echter QVD-bestanden gebruiken om gegevens uit meerdere QlikView-documenten samen te brengen met dezelfde snelheid als met de functie Binary.

 

V: Is de enige vereiste voor automatic join dat de veldnamen hetzelfde zijn?

A: Ja. Een dergelijke 'join' (koppeling) is een aaneenschakeling.

 

V: Kan ik een automatische 'join' krijgen tussen twee velden met verschillende veldnamen?

A: Ja, maar dan moet u een van de velden hernoemen in het script met een ALIAS-opdracht of een AS-clausule.

Velden hernoemen

 

V: Kan ik Where-clausules, Group by-clausules en andere SQL-achtige syntaxis gebruiken voor tekstbestanden?

A: QlikView biedt een rijke scripttaal voor tekstbestanden. Hierin zijn grote gedeelten van SQL-syntaxis opgenomen en een aantal aanvullende functies.

 

V: Kan ik Where-clausules, Group by-clausules en andere SQL-achtige syntaxis gebruiken voor binaire QlikView-bestanden?

A: Nee.

 

V: Wat is het verschil tussen een associatie tussen interne tabellen en load- of select-opdracht voorafgegaan door een kwalificatie join en een join (koppeling) binnen een select-opdracht?

A: Een associatie is een join (koppeling) tussen interne tabellen die wordt geëvalueerd wanneer u op een veldwaarde klikt in het document. QlikView brengt deze associatie automatisch tot stand wanneer twee verschillende tabellen eenzelfde veld delen. De twee andere koppelingen worden tot stand gebracht tijdens de uitvoering van het script. Dit leidt tot de aanmaak van nieuwe logische tabellen. In deze gevallen laadt QlikView de originele tabellen niet als logische tabellen.

Ook worden met join binnen een select-opdracht gewoonlijk alleen die records geladen waarvan de sleutelveldwaarde wordt aangetroffen in beide tabellen (inner join), terwijl de eerste twee typen join ook records bevatten waarvan de sleutelwaarde wordt aangetroffen in slechts een van de tabellen (fullouter join).

 

V: Hoe kan ik gegevens laden van tekstbestanden met vaste recordlengte?

A: Gebruik de wizard voor tabelbestanden in QlikView.

Wizard Bestand: Type en Wizard Bestand: Type - Vaste recordlengte

 

V: Kan ik een QlikView-document bijwerken door alleen de gewijzigde gegevens te laden?

A: Ja, door incrementeel opnieuw laden.

QVD-bestanden

 

V: Kan ik tabellen van webpagina's inlezen in QlikView?

A: Ja, de wizard voor tabelbestanden kan tabellen extraheren wanneer deze zijn gecodeerd als HTML-tabellen. Als de HTML-pagina niet correct opgemaakte tabeltags bevat, is het vaak toch nog mogelijk om gegevens op te halen, bijvoorbeeld via de scriptfuncties subfield en textbetween

Wizard Bestand: Type - HTML

QlikView-logica

V: Waarom is het in bepaalde keuzelijsten niet mogelijk om de frequentie te tonen?

A: De keuzelijst waarin dit probleem optreedt, bevat een veld dat wordt gebruikt in meer dan één interne tabel. Daarom kan QlikView onmogelijk bepalen hoe de frequentie en overige statistische entiteiten voor het veld moeten worden berekend. Het probleem kan tevens worden opgelost door het veld een tweede maal te laden uit de hoofdtabel (de tabel waarvoor u de frequentie wilt weergeven), ditmaal onder een nieuwe naam, en vervolgens de frequentie weer te geven voor dat veld in de keuzelijst. Als u dan de functie label gebruikt, ziet de eindgebruiker het verschil niet eens.

 

V: Waarom wordt mijn statistiekobject weergegeven met alleen 'n/a' erin?

A: Het statistiekobject waarin dit probleem optreedt, bevat een veld dat wordt gebruikt in meer dan één interne tabel. Zie het antwoord op de vorige vraag.

 

V: Waarom kan ik in QlikView niet een bepaald veld gebruiken in een uitdrukking in een diagram?

A: Het veld wordt met dezelfde naam in meer dan één interne tabel gebruikt. Zie het antwoord op de vorige twee vragen.

 

V: Hoe kan ik het aantal distinct-waarden weergeven in een statistiekobject?

A: Gebruik de distinct-clausule in uw load-/select-opdrachten.

 

V: Wanneer is de optie EN-modus ingeschakeld in het dialoogvenster Eigenschappen keuzelijst?

A: De optie EN-modus is alleen toegestaan in zeer bepaalde omstandigheden. Deze worden afgedwongen door de theorie achter de QlikView-logica. De EN-modus is alleen ingeschakeld als het veld aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • het moet bestaan in slechts één interne tabel,
  • het moet het tweede veld van slechts twee velden in die tabel zijn, en
  • het mag geen dubbele records bevatten.
  • het moet worden voorafgegaan door de kwalificatie distinct.

 

V: Kan ik EN- en OF-logica door elkaar gebruiken voor waardeselecties binnen een keuzelijst?

A: Nee, dit is niet mogelijk vanwege de QlikView-logica.

 

V: Kan ik OF-logica gebruiken tussen keuzelijsten?

A: Alleen indirect. Een geavanceerd alternatief is het gebruik van semantische koppelingen om selecties die zijn gemaakt in een keuzelijst, over te brengen naar een ander veld. Verander vervolgens de selectie in de oorspronkelijke lijst en Ctrl-klik op de te realiseren semantische koppeling OF tussen de twee selecties. Het uiteindelijke resultaat kan worden overgebracht door middel van het omdraaien van de semantische koppeling.

 

V: Is het mogelijk om meer dan een bestand te koppelen aan een waarde, bijvoorbeeld een afbeelding en een tekstbestand?

A: Ja, maar alleen wanneer kopieën van het veld worden gebruikt. Elk veld in QlikView kan slechts aan één informatiebestand worden gekoppeld.

 

V: Waarom worden bijvoorbeeld de waarden '002', '02' en '2' soms als dezelfde waarde geïnterpreteerd in QlikView?

A: Alle waarden in het voorbeeld delen in QlikView dezelfde numerieke waarde. QlikView probeert altijd eerst een numerieke interpretatie uit te voeren van gegevens. Als een numerieke interpretatie mogelijk is, wordt deze gebruikt voor de associatie. Als u echter de interpretatiefunctie text() gebruikt op een veld in het script, worden de waarden strikt als tekstwaarden behandeld. De waarden in het bovenstaande voorbeeld worden dan geïnterpreteerd als drie verschillende waarden.

 

V: Wat is een 'lus' of circulaire tabelstructuur?

A: Wanneer het mogelijk is om de veldassociaties te volgen in een oneindige cirkel door de tabelstructuur, is er sprake van een lus. Een andere manier om het fenomeen te omschrijven is dat er twee of meer verschillende routes door de tabelstructuur heen zijn tussen twee specifieke velden. Lussen dienen zo veel mogelijk te worden vermeden omdat ze mogelijk dubbelzinnigheden veroorzaken voor wat betreft de interpretatie van gegevens. In veel gevallen zijn lussen het resultaat van slecht database-ontwerp, maar in andere gevallen zijn lussen onvermijdelijk. QlikView laat een waarschuwing zien als er een lus wordt ontdekt tijdens de uitvoering van een script. U dient dan het probleem op te lossen door middel van losjes gekoppelde tabellen.

Cirkelreferenties

Opmaak

V: Waarom kan de grootte van werkbladobjecten zonder titelbalk niet worden aangepast aan de bovenkant?

A: Als u de titelbalk uitschakelt voor een werkbladobject kan de bovenrand alleen worden gebruikt voor het verplaatsen van het werkbladobject. Gebruik daarom de bovenranden om het formaat van een werkbladobject te wijzigen.

 

V: Waarom kan ik de tabel niet uitbreiden naar rechts wanneer ik de rand versleep?

A: De rechterrand van een tabel heeft twee grepen. Als u de rand van een tabel versleept, stelt u het uiterste formaat in van wat er in de tabel kan worden weergegeven. U kunt echter nooit de buitenste rand groter maken dan de som van de breedte van alle kolommen in de tabel. Het instellen van het formaat van de meest rechtse kolom wordt gedaan door de aanwijzer net links van de buitenrand te plaatsen. Zorg er echter voor dat de buitenrand niet in het midden van de kolom valt. Als dat het geval is, kunt u de schuifbalk gebruiken om de rechterrand van de kolom te plaatsen aan de buitenrand. Gebruik het ontwerpraster om de feitelijke buitenrand van een werkbladobject te bekijken.

 

V: Kan ik de naam van een veld in een werkbladobject wijzigen in een QlikView-document?

A: Ja, u kunt een label instellen voor elk veld in elk werkbladobject.

 

V: Welke werkbladobjecten kunnen worden geminimaliseerd?

A: Alle typen werkbladobjecten kunnen worden geminimaliseerd, maar de optie is standaard uitgeschakeld voor werkbladobjecten zoals knoppen, tekstobjecten en lijn/pijl-objecten.

 

V: Kan ik geminimaliseerde objecten op het werkblad verplaatsen?

A: Ja, ze kunnen vrijuit worden verplaatst en overal op het werkblad worden neergezet. Ook kunt u het formaat aanpassen, binnen bepaalde grenzen.

QlikView-documenten met anderen delen

V: Kan ik mijn QlikView-document op een server plaatsen en het met andere gebruikers delen?

A: Ja, zolang de ontvangers een geregistreerde QlikView-licentie hebben, alsmede toegang tot de serverdirectory.

 

V: Kan ik QlikView gebruiken in "echte" client/server-modus?

A: Ja, u hebt dan QlikView Server nodig.

 

V: Kan ik mijn document als een koppeling op een webpagina plaatsen en anderen het via het netwerk laten openen?

A: Ja, zolang de ontvangers een geregistreerde QlikView-licentie hebben, alsmede toegang tot de webpagina.

 

V: Kan ik mijn document via e-mail naar anderen versturen?

A: Ja, zolang de ontvangers een geregistreerde QlikView-licentie hebben.

 

V: Kan ik ervoor zorgen dat bepaalde mensen mijn document niet kunnen gebruiken?

A: Ja, u kunt sectietoegang gebruiken om te definiëren wie het document mag gebruiken.

Section en Wizard Beveiligde tabeltoegang

 

V: Kan ik ervoor zorgen dat andere mensen het script niet kunnen zien/wijzigen?

A: Ja, via Section Access kunt u aan bepaalde gebruikers beheerdersrechten geven terwijl anderen geen toegang krijgen tot het script omdat ze alleen gebruikerstoegang hebben.

Beveiliging

 

V: Waar sla ik de gegevens op met betrekking tot toegangsrechten?

A: Informatie kan worden opgeslagen als tekstbestand in een beveiligde eenheid of als tabel in een database. Het is tevens mogelijk informatie op te slaan als inline-opdracht in het scrip.

Wizard Inline-gegevens

 

V: Is er een automatische manier om gepersonaliseerde exemplaren te maken voor een grote groep gebruikers?

A: Ja, u hebt QlikView Publisher nodig. Dit is een uitbreidingsmodule voor QlikView Server.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com