Ga naar hoofdinhoud

FieldValue - script- en grafiekfunctie

FieldValue() retourneert de waarde die is gevonden in positie elem_no van het veld field_name (op volgorde van laden).

Syntaxis:  

FieldValue(field_name , elem_no)

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

  • field_name: Naam van het veld waarvoor de index is vereist. Bijvoorbeeld de kolom in een tabel. Moet worden opgegeven als een tekenreekswaarde. Dit betekent dat de veldnaam tussen enkele aanhalingstekens moet staan.
  • elem_no: Het positienummer (elementnummer) van het veld, na de laadvolgorde, waarvoor de waarde wordt geretourneerd. Dit kan overeenkomen met de rij in een tabel, maar het is afhankelijk van de volgorde waaraan de elementen (rijen) worden geladen.

Beperkingen:  

  • Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie. Deze beperking is niet van toepassing op de bijbehorende scriptfunctie.

  • Als elem_no groter is dan het aantal veldwaarden, wordt NULL geretourneerd.

Voorbeelden:  

Voeg de onderstaande voorbeeldgegevens toe aan uw document en voer deze uit. In de volgende voorbeelden wordt gebruikgemaakt van het veld: First name uit de tabel Names.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat

Diagramfunctie: voeg in een tabel die de dimensie First name bevat het volgende in als een meting:

FieldValue('First name','1')

John, aangezien John als eerste wordt weergegeven in de laadvolgorde van het veld First name. Houd er rekening mee dat John in een keuzelijst als nummer 2 van boven zou worden weergegeven, na Jane, omdat hierbij alfabetisch wordt gesorteerd en niet op laadvolgorde.

Diagramfunctie met First name:

FieldValue('First name','7')

NULL aangezien er slechts 6 waarden in het veld First name zijn.

Scriptfunctie - stel dat de tabel Names is geladen, zoals in de voorbeeldgegevens:

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

MyPos1=John aangezien 'John' als eerste wordt weergegeven in de laadvolgorde van het veld First name.

Scriptfunctie met Names:

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

MyPo2s= - (Null), aangezien er slechts 6 waarden in het veld First name zijn.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com