Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Interrecord-functies

Interrecord-functies worden gebruikt:

  • In het laadscript, wanneer een waarde uit eerder geladen records van gegevens nodig is voor de evaluatie van de huidige record.
  • In een grafiekuitdrukking, wanneer een andere waarde uit de gegevensverzameling van een grafiek fnodig is.
Informatie

Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als interrecord-diagramfuncties worden gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u een interrecord-diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van de interrecordfunctie. Deze beperking is niet van toepassing op de bijbehorende scriptfunctie, indien deze aanwezig is.

InformatieVanaf QlikView 12.00 is onderdrukking van nulwaarden standaard ingeschakeld. Als u hetzelfde gedrag als in QlikView 11.20 wilt behouden bij gebruik van interrecord-functies, moet u de onderdrukking van nulwaarden uitschakelen. Open Diagrameigenschappen, ga naar het tabblad Presentatie en schakel de optie Nulwaarden (leeg) weglaten uit.
InformatieUitdrukkingsdefinities die naar zichzelf verwijzen zijn alleen betrouwbaar te maken in tabellen met minder dan 100 rijen. De betrouwbaarheid is ook afhankelijk van de hardware waarop de Qlik-engine is geïnstalleerd.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Rijfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in grafiekuitdrukkingen.

Kolomfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in grafiekuitdrukkingen.

Veldfuncties

Draaitabelfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in grafiekuitdrukkingen.

Interrecord-functies in het load-script

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com