Ga naar hoofdinhoud

FieldValueCount

FieldValueCount() is an integer-functie waarmee het aantal distinctieve waarden in een veld wordt gevonden.

Syntaxis:  

FieldValueCount(field_name)

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

  • field_name: Naam van het veld waarvoor de index is vereist. Bijvoorbeeld de kolom in een tabel. Moet worden opgegeven als een tekenreekswaarde. Dit betekent dat de veldnaam tussen enkele aanhalingstekens moet staan.
InformatieHet is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie.

Voorbeelden:  

Voeg de onderstaande voorbeeldgegevens toe aan uw document en voer deze uit. In de volgende voorbeelden wordt gebruikgemaakt van het veld: First name uit de tabel Names.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat

Diagramfunctie: voeg in een tabel die de dimensie First name bevat het volgende in als een meting:

FieldValueCount('First name')

5 aangezien Peter tweemaal voorkomt.

Diagramfunctie met First name:

FieldValueCount('Initials')

6 aangezien Initials alleen distinctieve waarden heeft.

Scriptfunctie - stel dat de tabel Names is geladen, zoals in de voorbeeldgegevens:

John1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=5 aangezien 'John' tweemaal voorkomt.

Scriptfunctie met Names:

John1:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=6 aangezien 'Initials' alleen distinctieve waarden heeft.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

FieldCount1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

 

FieldCount2:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com