Ga naar hoofdinhoud

FieldIndex - script- en grafiekfunctie

FieldIndex() retourneert de positie van de veldwaarde value in het veld field_name (op volgorde van laden).

Syntaxis:  

FieldIndex(field_name , value)

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

  • field_name: Naam van het veld waarvoor de index is vereist. Bijvoorbeeld de kolom in een tabel. Moet worden opgegeven als een tekenreekswaarde. Dit betekent dat de veldnaam tussen enkele aanhalingstekens moet staan.
  • value: De waarde van het veld field_name.

Beperkingen:  

  • Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie. Deze beperking is niet van toepassing op de bijbehorende scriptfunctie.

  • Als value niet wordt gevonden tussen de veldwaarden van het veld field_name, wordt 0 geretourneerd.

Voorbeelden:  

Voeg de onderstaande voorbeeldgegevens toe aan uw document en voer deze uit. In de volgende voorbeelden wordt gebruikgemaakt van het veld: First name uit de tabel Names.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat

Diagramfunctie: voeg in een tabel die de dimensie First name bevat het volgende in als een meting:

FieldIndex ('First name','John')

1 aangezien 'John' als eerste wordt weergegeven in de laadvolgorde van het veld First name. Houd er rekening mee dat John in een keuzelijst als nummer 2 van boven zou worden weergegeven omdat hierbij alfabetisch wordt gesorteerd en niet op laadvolgorde.

Diagramfunctie met First name:

FieldIndex ('First name','Peter')

4 aangezien FieldIndex() slechts één waarde retourneert, namelijk het eerste exemplaar in de laadvolgorde.

Scriptfunctie - stel dat de tabel Names is geladen, zoals in de voorbeeldgegevens:

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

MyJohnPos=1 aangezien 'John' als eerste wordt weergegeven in de laadvolgorde van het veld First name. Houd er rekening mee dat John in een keuzelijst als nummer 2 van boven zou worden weergegeven omdat hierbij alfabetisch wordt gesorteerd en niet op laadvolgorde.

Scriptfunctie met Names:

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;

MyPeterPos=4 aangezien FieldIndex() slechts één waarde retourneert, namelijk het eerste exemplaar in de laadvolgorde.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com