Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Uygulamaları alan üyesi olmayan kullanıcılarla paylaşma

Ayrıntılı erişim kontrolü ile paylaşılan veya yönetilen bir alandaki bir uygulamayı, kullanıcıları ya da kullanıcı gruplarını alan üyesi yapmadan onlarla paylaşabilirsiniz. Paylaşılacak uygulamayı ve uygulamanın alıcılarını seçerek, yönetimi basitleştirir ve alan yönetimini kolaylaştırırsınız. Seçilen kullanıcılar yalnızca kendileriyle paylaşılan uygulamaya erişebilir.

Bilgi notuAyrıntılı erişim kontrolü olarak bilinen bu özellik Qlik Cloud Analytics Standard veya Qlik Sense Business içinde kullanılamaz.

Bir uygulamayı alan dışı üyelerle paylaşma

Alan sahipleri ve alanda Yönetebilir rolüne sahip kullanıcılar, paylaşılan veya yönetilen bir alandaki uygulamaları paylaşabilir. Bir uygulamayı paylaştığınızda, kullanıcılara, uygulamayla neler yapabileceklerini belirlemek için roller de atarsınız. Paylaşılan bir alanda yalnızca Görüntüleyebilir rolünü atayabilirsiniz. Yönetilen bir alanda, Görüntüleyebilir ve Katılım sağlayabilir rollerini atayabilirsiniz. Kişisel bir alandan uygulama paylaşamazsınız.

Kiracı yöneticiniz grupları etkinleştirdiyse uygulamaları kullanıcı gruplarıyla paylaşabilirsiniz. Kullanıcının bir uygulama üzerinde bireysel izinleri ve grup izinleri varsa en yüksek izin düzeyi uygulanır. Kullanıcı grupları kimlik sağlayıcıda oluşturulur.

Bilgi notu Bir kiracı yönetici veya analiz yöneticisi, uygulamaları paylaşabilmek için bir alanda kendilerine Yönetebilir rolü atayabilir. Bir kiracı yönetici, uygulamaları paylaşmak için alanın sahipliğini de alabilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Paylaşılan veya yönetilen bir alanda, paylaşılacak uygulamada Daha fazla'e tıklayın ve Paylaş'ı seçin.

 2. Kullanıcının veya kullanıcı grubunun kullanıcı adını veya e-posta adresini arayın.

 3. Kullanıcı için izinleri seçin.

 4. Paylaş’a tıklayın.

Uygulamaları kiracınızdaki tüm kullanıcılarla da paylaşabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Paylaşılan veya yönetilen bir alanda, paylaşılacak uygulamada Daha fazla'e tıklayın ve Paylaş'ı seçin.

 2. <your tenant name> içindeki herkes seçeneğinin yanındaki açılır listeden izinleri seçin.

 3. Bitti'ye tıklayın.

İzin ayrıntıları

Farklı rollerin alanlarda ve uygulamalarda sahip oldukları izinlerin ayrıntılı açıklaması için bkz.

Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme

Yönetilen alanlarda izinleri yönetme

Uygulama paylaşımı rolleri gereksinimlerinizle eşleşmiyorsa kullanıcıyı alan üyesi yapmanız faydalı olabilir. Alan üyeleri için daha fazla rol bulunur.

Bir alandaki paylaşılan uygulamanın kullanıcılarını yönetme

Paylaşılan uygulamanın kullanıcılarını alanın üyeler bölümünden yönetebilirsiniz. Paylaşılan uygulamanın kullanıcıları alan üyesi değildir, ancak alandaki bir veya daha fazla uygulamaya erişebilir.

Bir uygulamaya üç farklı şekilde erişebilirsiniz:

 • alanın bir üyesi olarak

 • uygulamanın paylaşıldığı bir kullanıcı olarak

 • uygulamanın paylaşıldığı bir grubun parçası olarak

Normal şartlarda, bir kullanıcının bir uygulamaya birkaç farklı şekilde erişmesi ideal değildir ancak seçenekler esneklik sunar ve yönetimi kolaylaştırır.

Paylaşılan uygulama kullanıcısının uygulamayla neler yapabileceği, yalnızca uygulama paylaşıldığında atanan role göre belirlenmez. Kullanıcının yetkisi (Professional veya Analyzer) kullanıcıya atanmış olan önceki alan izinlerinde olduğu gibi bu izinleri de etkiler. Bir uygulama kullanıcısının neler yapabileceği, her zaman en yüksek seviyeli izin düzeyine göre belirlenir. Bir uygulamayı bir kullanıcıyla paylaşıp yalnızca Görüntüleyebilir izni verirseniz bile kullanıcı, Katılım sağlayabilir gibi daha yüksek düzey uygulama izinlerini korur. Bir uygulamayı paylaşırken verilen uygulama izinleri, zaten var olan herhangi bir üst düzey izni hiçbir zaman geçersiz kılmaz.

Paylaşılan uygulamanın kullanıcısı, paylaşılan uygulamalarla alanı açabilir. Ancak alandaki tüm uygulamaları değil, yalnızca paylaşılan uygulamaları görür. Kullanıcı, alan ayrıntılarını da görüntüleyebilir fakat üyeler bölümünü görüntüleyemez.

Üye listesini açma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Qlik Sense SaaS başlatıcı menüsü. seçeneğine tıklayın ve Analiz Hizmetleri öğesini seçin.

 2. Katalog'u açın.

 3. Alanlar listesinde yönetmek istediğiniz alanı seçin.

 4. Alanı ayrıntıları'na tıklayın ve Üyeler'i seçin.

Üyeler listesinde hem alan üyeleri hem de paylaşılan uygulamanın kullanıcıları gösterilir. Üyeler alan simgesi ile, paylaşılan uygulamanın kullanıcıları ise uygulama simgesi ile gösterilir. Aşağıdaki resimde, Anna'nın alan üyesi olduğunu görebilirsiniz. Bunun dışında kendisiyle paylaşılan iki uygulama daha vardır. Profili genişletildiğinde, görüntülenen birden fazla rolü vardır (Anna'nın genişletilmiş profili'ni inceleyin).

Ali, Yönetebilir izinlerine sahip bir alan üyesidir ve paylaşılan uygulaması yoktur. Bir kullanıcının farklı izinleri olduğunda en yüksek seviyeli olan görüntülenir.

Anna 2 bir alan üyesi değildir ve "Demo Uygulama - Yeni Başlayanlar Öğreticisi" için yalnızca Görüntüleyebilir iznine sahiptir. Alandaki diğer uygulamaları açamaz.

Paylaşılan bir alandaki üye listesi

Anna'nın genişletilmiş profilinde, alan sahibi olduğunu görebilirsiniz ve bu sayede bu alandaki uygulamaları alan dışı üyelerle paylaşabilir. Kendisiyle iki uygulama paylaşılmıştır ve kendisine atanan rol yalnızca Görüntüleyebilir olsa bile, alan sahibi olarak uygulamaları açıp içeriği görmekten çok daha fazlasını yapabilir.

Paylaşılan bir uygulamanın kullanıcısı, uygulamada ilgili izinlere sahip alanın bir üyesi olarak aynı eylemleri gerçekleştirebilir. Bunun tek istisnası notlardır. Paylaşılan uygulamanın kullanıcıları, yalnızca kişisel alanlarda not oluşturabilirler.

Anna'nın genişletilmiş profili

Üye listesini düzenleme

Alan sahipleri ve Yönetebilir iznine sahip kullanıcılar üye listesini düzenleyebilir. Aramaya ek olarak, role ve erişime göre filtreleme seçenekleri, düzenlemeler için kullanıcı veya grup bulmayı kolaylaştırır.

Paylaşılan uygulamanın kullanıcılarını etkileyecek işlemler

Diğer İşlemler menüsünde (Daha fazla), paylaşılan uygulamanın kullanıcıları için düzenlemeler yapabilirsiniz.

Paylaşılan bir alanda, kullanıcıyı alan üyesi olarak ekleyebilir veya kullanıcının uygulamaya erişimini kaldırabilirsiniz. Görüntüleyebilir rolünü düzenleyemezsiniz.

Yönetilen bir alanda, kullanıcıyı alan üyesi olarak ekleyebilir veya kullanıcının uygulamaya erişimini kaldırabilirsiniz. Rolleri düzenleyebilirsiniz, ancak kullanıcının en az bir rolü olmalıdır.

Hem alan üyesi olan hem de paylaşılan uygulamalara sahip kullanıcıların alan üyesi rolünü kaldırabilir, uygulama kullanıcısı olarak tutabilirsiniz veya tam tersini yapabilirsiniz. Ayrıca, paylaşılan uygulamaların yalnızca bazılarına erişimlerini kaldırabilirsiniz.

Paylaşılan uygulama, aşağıdaki durumlarda paylaşıldığı kullanıcılar tarafından erişilemez hale gelir:

 • uygulama silindiğinde

 • uygulama başka bir alana taşındığında

 • uygulama çoğaltıldığında ve orijinal uygulama silindiğinde

Bilgi notuUygulama yeniden yayınlandıktan sonra da kullanılabilir durumda olacaktır.

Alan başına paylaşım sınırlamaları

Alan başına uygulama paylaşımı için aşağıdaki sınırlar geçerlidir. Bireysel kullanıcılar için sınıra ulaşılırsa bu kişileri bir kullanıcı grubunun veya alanın üyesi yapmanız faydalı olabilir.

Uygulama başına maksimum paylaşım sayısı 200
Kullanıcı/kullanıcı grubu başına maksimum paylaşım sayısı 200
Alan başına maksimum paylaşım sayısı 200
Bilgi notuQlikView uygulamalarını paylaşamazsınız.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!