Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Verileri uyarılarla izleme

Uygulamayı açmanıza gerek kalmadan, verilerinizdeki aykırı değerleri ve anormallikleri uyarılarla hızlıca saptayın. İzlemek istediğiniz verilerin hesaplamalarına veya boyutlarına dayalı olarak koşulları tanımlarsınız. Koşullar karşılandığında, verilerin önizlemesini içeren bir bildirim alırsınız.

Ne zaman kullanılır?

Bir uyarı ayarlanırken dikkate alınacak iki ana nokta vardır:

 • Hangi verileri izlemek istiyorum?

  • Bir görselleştirmede ve ana hesaplamalarda kullanılan hesaplamalar dahil tüm hesaplamaları izleyebilirsiniz. Hesaplamaları yeniden kullanmak istiyorsanız uyarıyı ayarlamadan önce ana hesaplamalar oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Hesaplamaları, ana hesaplamalarla yeniden kullanma.

  • Ayrıca daha ayrıntılı verileri görmek için verileri bir boyutla da bölebilirsiniz.

  • Seçimleri kullanarak verileri filtreleyebilirsiniz. Geçerli seçimleri veya bir yer işaretindeki seçimleri kullanabilirsiniz. Yer işaretleri oluşturma

 • Uyarının ne zaman tetiklenmesini istiyorum?

  • Uyarıyı tetiklemek için yerine getirilmesi gereken birden çok koşul ayarlayabilirsiniz. Her bir koşul, uyarıdaki hesaplama veya boyutlardan birini bir değerle, başka bir hesaplamayla, son değerlendirmeyle veya geçerli kümeyle karşılaştırır.

  • Koşullarla ilgili bilgi için bkz. Koşullar.

Uyarıyı, uygulama verileri her yenilendiğinde değerlendirebilir veya sabit bir süre zamanlaması ayarlayabilirsiniz. Ayrıca sınırlı bir süre için bildirimleri durdurmak üzere bir erteleme de ayarlayabilirsiniz.

Uyarıyı, uygulamaya erişimi olan diğer kullanıcılarla da paylaşabilirsiniz. Bu kullanıcılar aynı bildirimi alır ancak uyarıyı düzenleyemezler.

Bilgi notuOluşturduğunuz uyarı, uyarıyı oluştururken kullandığınız görselleştirmeye veya ana öğelere bağlı değildir. Görselleştirmede değişiklik yaparsanız uyarı verileri veya koşulları güncellenmez. Görselleştirmeyi silerseniz uyarıyı yine de değerlendirebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Veri içgörüleri paylaşmanın başka yolları

Yalnızca bir zamanlamaya dayalı olarak düzenli grafik veya sayfa güncellemeleri almak istiyorsanız, bir abonelik oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Aboneliklerle zamanlama raporları. Bir aboneliğe Qlik kullanıcı ekleyebilirsiniz.

Bir uygulamanın tamamını temel alan özelleştirilebilir raporlar oluşturmak ve bunları Qlik Sense ortamınızın dışındaki alıcılara göndermek istiyorsanız, bkz. Qlik Raporlama Hizmeti kullanarak otomatik raporlama.

Önkoşullar

Uyarı oluşturmanın bazı ön koşulları vardır:

 • Veri uyarıları kiracıda etkinleştirilmelidir. Kiracı yöneticisi, veri uyarılarını Yönetim Konsolu içindeki Ayarlar sayfasında etkinleştirebilir. Uyarıları yönetme
 • Uyarı oluşturmak istediğiniz uygulama için görüntüleme izinlerine sahip olmanız gerekir.
 • Oluşturduğunuz bir uyarıyı diğer alıcılarla paylaşmak istiyorsanız:

  • Alıcıların bildirimden sayfaya gidebilmesini istiyorsanız sayfanın herkese açık olması gerekir.
  • Tüm alıcıların uygulama için görüntüleme izinlerine sahip olması gerekir. Uyarılar, görüntüleme izinlerine sahip olmayan alıcılarla paylaşılabilir, ancak bu durumda uyarının değerlendirilmesi başarısız olur.
  • Uygulama verileri Section access ile azaltılırsa, alıcıların uyarıdaki seçimlerde kullanılan verilere erişimi olmalıdır. Uyarılar, bölüm erişiminde tanımlı olmayan alıcılarla paylaşılabilir, ancak bu durumda uyarının değerlendirilmesi başarısız olur.

Uyarı oluşturma

İzlemek istediğiniz görselleştirmeye veya uygulamanızdaki herhangi bir ana hesaplamaya veya boyuta dayalı uyarı oluşturabilirsiniz.

Analiz modunda sayfada şunları yapın:

 1. Bir görselleştirmeye sağ tıklayın, ardından Uyarılar'ı ve Yeni uyarı oluştur'u seçin.

 2. Uyarı için başlık ve açıklama girin.

  Başlık, grafiğin başlığından kopyalanır, ancak bunu değiştirebilirsiniz.

 3. Grafikteki ölçüler otomatik olarak Uyarıya veri ekle'ye eklenir. Yeniden sıralamak için hesaplamaları sürükleyebilirsiniz. Ayrıca, adı ve ifadeyi düzenlemek için hesaplamayı genişletebilir veya hesaplamayı uyarıdan silebilirsiniz.

  Sonucu Verileri önizle bölümünde görebilirsiniz.

 4. Bildirimde görüntülenecek bir veya daha fazla ek hesaplama eklemek için Ek hesaplama ekle'ye tıklayın.

  Ana hesaplamaları ve bir ifadeye dayalı hesaplamaları kullanabilirsiniz.

  İpucu notuDaha sonra uyarının koşullarını tanımlarken yalnızca uyarıda tanımlanan hesaplamaları kullanabilirsiniz, bu nedenle bunları şimdi eklemeniz gerekir.
 5. Hesaplama değerlerini bir boyuta bölerek daha spesifik sonuçlar elde edebilirsiniz. Grafikteki ilk boyut varsayılan olarak seçilir, ancak Boyuta göre göster bölümünden başka bir boyut seçebilirsiniz.

 6. Daha ayrıntılı veriler göstermek istiyorsanız Seçimler'i genişletin.

  Uygulamadaki geçerli seçimleri kullanarak, herhangi bir seçim kullanmayarak veya bir seçim imindeki seçimleri kullanarak sonucu gösterebilirsiniz. Ayrıca özel bir seçim yapmak için de Düzenle'yi kullanabilirsiniz.

  Seçimler uyarıda saklanır. Başka bir deyişle, yer işaretini silerseniz seçimler etkilenmez.

 7. Verileri önizle seçeneğinde görüntülenen sonuç beklentilerinizi karşıladığında İleri'ye tıklayın.
 8. Uyarıları tetiklemek için kullanmak istediğiniz koşulları ekleyin. Bir hesaplamayı bir değerle, başka bir hesaplamayla, son değerlendirmeyle veya geçerli kümeyle karşılaştırabilirsiniz. Değerleri karşılaştırırken bir fark da tanımlayabilirsiniz. AND ve OR ile birden çok koşulu birleştirebilirsiniz.

 9. Koşulları tanımladığınızda, uyarının geçerli verilerle tetiklenip tetiklenmeyeceğini görmek için Önizleme bölümünden kontrol edebilirsiniz. Bitirdiğinizde İleri'ye tıklayın.
 10. Uyarının ne zaman değerlendirileceğini zamanlayabilirsiniz.

  • Uygulamanın yeniden yüklenmesiyle veriler yenilendiğinde.

  • Sabit bir süre zamanlamasıyla.

   Günlük, haftalık veya aylık bir zamanlama oluşturabilirsiniz. Zamanlanan aralık, saatlere, tarihlere ve aylara göre geniş şekilde özelleştirilebilir. Ayrıca uyarıyı değerlendirmeyi ne zaman başlatıp durduracağınızı da ayarlayabilirsiniz.

 11. Bildirimleri ertele seçeneği ile sınırlı bir süre için uyarıyla gelen bildirimleri durdurabilirsiniz. Kapalı ayarını korursanız uyarı her tetiklendiğinde bildirim alırsınız. Uyarı paylaşılıyorsa, tüm alıcılar için de bu uyarının bildirimleri sınırlı bir süre için durur.
 12. Uyarıyı diğer alıcılarla paylaşabilirsiniz. Tüm alıcıların uygulamaya erişimi olduğundan emin olun. Alıcılar, uyarılarla ilgili bildirimleri istedikleri zaman kapatabilir.
 13. Tamamlamak için Oluştur'a tıklayın.

Uyarı artık oluşturuldu ve koşullar tarafından tetiklendiğinde bir bildirim alırsınız. Bildirimler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uyarı bildirimlerini özelleştirme ve Alan bildirimlerini yönetme.

Uyarı notuKullanıcının aynı kiracıdaki diğer tüm kullanıcıları görme erişimi olabilir; görme (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) şunları içerebilir: kullanıcı adları, e-posta adresleri ve kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan yapılandırılmış Kimlik Sağlayıcı tarafından Qlik Cloud bulutuna sağlanan kullanıcı öznesi.

Uyarıyı düzenleme

Sahip olduğunuz uyarıları düzenleyebilirsiniz. Bir uyarıyı düzenlemenin iki yolu vardır.

 • Bir uyarıyı Uyarılar sayfasında düzenleyebilirsiniz. Uyarılar sayfasını açmak için, hub'da sol panelden Uyarılar'ı veya kullanıcı profili menüsünden Uyarılar'ı seçin. Uyarılar listesinde, düzenlemek istediğiniz uyarının işlem menüsünde Uygulamada uyarıyı düzenle'yi seçin.

  İpucu notuBir uyarıya tıklayıp açabilir, ardından Uygulamada uyarıyı düzenle seçeneğine tıklayabilirsiniz.
 • Ayrıca uygulamada herhangi bir görselleştirmeye sağ tıklayıp Uyarılar'ı ve ardından uyarının adını da seçebilirsiniz.

Uyarı, uyarıda kullanılan seçimlerle birlikte uygulamada ve oluşturulduğu sayfada açılır. Uyarıyı düzenleyebilir ve ardından kaydedebilirsiniz.

Koşullar

Uyarıyı tetiklemek için yerine getirilmesi gereken birden çok koşul ayarlayabilirsiniz. Her bir koşul, uyarıdaki hesaplama veya boyutlardan birini şunlarla karşılaştırır:

 • Bir ifade tarafından sabitlenebilen veya hesaplanabilen başka bir değer.

 • Başka bir hesaplama.

 • Geçerli veri setinin bir toplaması.

AND ve OR ile birden çok koşulu birleştirebilirsiniz. Koşulları gruplandırarak ve sırayla uygulayarak çok adımlı koşullar da oluşturabilirsiniz.

Ayrıca döndürülen değerden farkı elde etmek için kullanılacak bir değer olan farkı kullanarak karşılaştırabilirsiniz.

Uyarılar için koşulları belirleme hakkında bilgi için bkz. Uyarılar için koşulları belirleme.

Uyarı bildirimlerini özelleştirme

Varsayılan olarak, şu durumlarda bildirim alırsınız:

 • Sahip olduğunuz veya abone olduğunuz bir uyarı tetiklendiğinde.

 • Bir uyarıya eklendiğinizde.

 • Sahip olduğunuz veya abone olduğunuz bir uyarı durdurulduğunda veya başarısız olduğunda.

Bildirimleri birkaç şekilde alabilirsiniz:

 • Web: Qlik Sense kullanırken tarayıcıdan.

 • Anlık ileti: Qlik Sense Mobile SaaS uygulamasını yüklediyseniz cep telefonunuzdan.

  Qlik Sense Enterprise SaaS Government notuQlik Sense Mobile SaaS uygulaması Qlik Sense Enterprise SaaS - Devlet (ABD) aboneliğinde desteklenmez.
 • E-posta: Bildirimler, hesap için kayıtlı e-posta adresine gönderilir.

 • Günlük e-posta özeti: Seçilen bildirimler, hesap için kayıtlı e-posta adresine her gün tek bir e-postada toplanarak gönderilir.

Bildirim ayarlarınızı, hub'daki profil menünüzden yönetebilirsiniz. Profil ayarları > Bildirimler'e giderseniz genel uyarı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Belirli bir uyarının ayarlarını değiştirmek için, hub'da sol panelden Uyarılar'ı veya kullanıcı profili menüsünden Uyarılar'ı seçin. Uyarıyı bulun, Daha fazla menüsüne tıklayın ve Bildirimler'i seçin.

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!