Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Tabloları birleştirme

Birleştirme, iki tabloyu bir tabloda birleştiren bir işlemdir.

İki tablo yalnızca birbirlerine eklenir. Yani veri değiştirilmez ve ortaya çıkan tablo iki orijinal tabloyla aynı sayıda kayıt içerir. Ortaya çıkan tablonun ikiden fazla tablo için birleştirilmesini sağlamak amacıyla sırayla birkaç birleştirme işlemi gerçekleştirilebilir.

Otomatik birleşim

İki veya daha fazla yüklü tablonun alan adları ve alan sayısı tam olarak aynıysa, Qlik Sense farklı deyimlerin içeriğini otomatik olarak bir tabloda birleştirir.

Örnek:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

LOAD a, c, b from table2.csv;

Sonuçta ortaya çıkan dahili tablo a, b ve c alanlarına sahiptir. Kayıt sayısı, tablo 1 ve tablo 2 içindeki kayıt sayılarının toplamıdır.

Bilgi notuAlanların sayısı ve adları tam olarak aynı olmalıdır. İki deyimin sıralaması rastgeledir.

Zorunlu birleşim

İki veya daha fazla tablo tam olarak aynı alan setine sahip olmasa da Qlik Sense uygulamasını iki tabloyu birleştirmeye zorlamak mümkündür. Bu, kodda, bir tabloyu başka bir adlandırılmış tabloyla veya önceden oluşturulan son tabloyla birleştiren concatenate önekiyle gerçekleştirilir.

Örnek:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

concatenate LOAD a, c from table2,csv;

 

Sonuçta ortaya çıkan dahili tablo a, b ve c alanlarına sahiptir. Elde edilen tablodaki kayıtların sayısı, tablo 1 ve tablo 2 içindeki kayıt sayılarının toplamıdır. 2 tablosundan gelen kayıtlarda, b alanının değeri: NULL

Bilgi notu Önceden yüklenen bir tablonun adı concatenate ifadesinde belirtilmediği sürece, concatenate öneki en son oluşturulan tabloyu kullanır. Bu nedenle, iki deyimin sıralaması rastgele değildir.

Birleşimi engelleme

İki veya daha fazla yüklü tabloda alan adları ve alan sayısı tam olarak aynıysa, Qlik Sense farklı deyimlerin içeriğini otomatik olarak bir tabloda birleştirir. Bu, bir noconcatenate deyimiyle engellenebilir. İlişkilendirilmiş LOAD veya SELECT deyimiyle yüklenen tablo, bu durumda var olan tabloyla birleştirilmez.

Örnek:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

noconcatenate LOAD a, b, c from table2.csv;

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI:

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!